Home » Aktuelnosti » Poplave u Semberiji

Poplave u Semberiji

Zanimljiva izložba

Muzej Semberije

Muzej Semberije u Bijeljini pripremio je jednu izuzetno zanimljivu izložbu, koja se može pogledati od 2. februara do 2. marta. Prikupljene su broje fotografije i druga dokumentacija i podaci o najvećim poplavama koje su zadesile ovaj kraj u zagrljaju Save i Drine. Tokom posljednjih poplava u Semberiji, u decembru minule godine, veoma često se govorilo da se radi o nivou vode, koji se dešava jedanput u sto godina.

Prema podacima koje u katalogu ove izložbe objavljuje mr Mirko Babić, direktor Muzeja Semberije u Bijeljini, katastrofalna poplava zadesila je Semberiju 11. novembra 1896. godine. Tada je nivo Drine kod Višegrada porastao za nevjerovatnih 17 metara, a kod Zvornika je bio 8,4 metara iznad prosječnog nivoa. Protok vode bio je čak 9.540 kubnih metara u sekundi (3. decembra 2010. godine 4.000 kubnih metara). Bijeljina je bila pod vodom tri dana, voda je u samom gradu bila oko 80 centimetara, porušeno je 60 kuća, a tri lica su našla smrt u talasima Drine.

– Tek formirano naselje Francjozefsfeld (Novo Selo) izgrađeno od ćerpiča u potpunosi je stradalo u ovoj poplavi. U Mačvi je bilo poplavljeno 48.000 hektara zemljišta, dok je dubina vode iznosila jedan do dva metra, a na pojedinim mjestima i do četiri metra – piše mr Mirko Babić.

Velike poplave zadesile su Bijeljinu 20. aprila 1907. godine. Ali, tada Semberiju nije plavila Drina nego Dašnica i Modran. U centru Bijeljine voda je bila duboka 60 do 70 centimetara.

Kada je riječ o elementarnim nepogodama u Semberiji, hroničari su zapisali da je 1889. godine u ovom kraju bila toliko jaka zima da je debljina leda na rijeci Savi bila od pola do metar i po , a u zimu 1928/29 godine zabilježno je je da su svatovi prelazili preko zaleđene Save s jedne obale na drugu!

Semberiju su zadesile velike poplave i u novembru 1925. godine. Izlile su se u isto vrijeme Drina, Sava, Janja, Modran i Dašnica.

U periodu između 1932. i 1968. godine, sve do izgradnje savskog nasipa, skoro svake goine plavljeno je područje između Gornjeg Crnjelova i Velinog Sela, od oko 19 kvadratnih kilometara, a najveće poplave bile su 1932, 1940. i 1944. godine.

Muzej Semberije raspolaže sa velikim brojem fotografija o poplavama u Semberiji, kao i drugom vrijednom dokumentacijom. To je dragocjen materijal koji je upotpunjen dokumentacijom o posljednjim poplavama iz decembra 2010. godine.

Ova izložba je izuzetno značajna jer ona dramatično ukazuje na vjekovni problem semberske ravnice – poplave. Koliko su one posljedica izgradnje hidrocentrala, puteva bez vodopropusta, novih naselja, nedovoljnog održavanja hidromelioracionih objekata i dr. treba da odgovori struka i nauka.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*