Home » Stočarstvo » Posljedice dužeg boravka u ovčarniku

Posljedice dužeg boravka u ovčarniku

Smještaj i njega ovaca

Ne traže luksuz

Poslije masovnije pojave bruceloze i zabrane nomađenja u Republici Srpskoj i u brdsko-planinskim krajeviam sve više se grade ovčarnici i velika stada provode zimu u njima. Ekstenzivno ovčarenje polako će postajati prošlost. Veliko je pitanje koliko su ovčari ovladali   novim načinom  proizvodnje i dostignućima nauke i tehnike jer im ona veoma često nisu dostupna.

Ovce su po svojim prirodnim karakteristikama životinje skromnih zahtjeva. Lako se prilagođavaju uslovima prirodne sredine. Njihovo stepsko porijeklo ih čini dosta osjetljivim na smještaj u zatvorenom prostoru, pogotovu ako se radi o neodgovarajućim uslovima smještaja u objektima. Selekcionisana grla većih proizvodnih potencijala su osjetljivija i njihovi zahtjevi su veći, dakle, ona su osjetljivija na odstupanja od optimalnih uslova. Svaka negativna promjena manifestuje se padom proizvodnje, većim brojem oboljenja i većom smrtnošću jagnjadi. A sve to ima negativne posljedice na produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost u proizvodnji.

U nekim našim ovčarskim područjima, zbog klimatskih uslova,  period štalskog gajenja može potrajati i pola godine   pa je od velikog zna;aja kakvi su uslovi za boravak ovaca u ovčarniku.

Koji su to najznačajniji optimalni mikroklimatski uslovi u ovčarniku?

Na ovo pitanje u knjizi “Gajenje ovaca” odgovara dr Vitomir Kostić.

On ih nabraja sljedećim redom:

–         ovce vrlo teško podnose vlažan vazduh u objektu, koji je redovna pojava u objektima koji su prenatrpani, loše izolovani i bez odgovarajuće ventilacije;

–         dnevna kolebanja temperature, veća od 10 stepeni Celzijusa izazivaju veliku smrtnost  jagnjadi kao i pad temperature ispod 0 stepeni Celzijusa;

–         visoka temperature u objektu, zajedno sa visokom vlažnošću vazduha, stvara odličnu podlogu za razvoj mikroorganizama i samim tim i razvoj brojnih oboljenja;

–         loše ventiliran objekat u sebi uvijek sadrži veće količine štetnih gasova (amonijak, metan, sumpordioksid…) što veoma nepovoljno djeluje na životinje;

–         vlažna prostirka, je takođe dobra podloga za razna oboljenja, a naročito oboljenja papaka i vimena,

–         neodgovarajuća oprema za ishranu, koja omogućava prosipanje i rasipanje hraniva, takođe stvara loše uslove u objektu;

–         ovce su veoma osjetljive na promaju (pogotovu u vrijeme visoke bremenitosti) pa loše projektovana ventilacija može imati pogubne posljedice.

Ukoliko se primijete neke od loših karakteristika smještaja ovaca u ovčarniku, treba blagovremeno reagovati i eliminisati ih, kako bi ovce provodile zimu u što komfornijim uslovima. Od toga će u velikoj mjeri zavisiti efekti bavljenja ovčarstvom.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*