Home » Povrtarstvo » O pumpama iz stručnog ugla

O pumpama iz stručnog ugla

Na svaki tekst objavljen na našem portalu je moguće dati komentar, a ukoliko se nađe pred pažljivim i stručnim okom sigurno mu se mogu naći zamjerke i manjkavosti. Tako je i naš tekst Sve što ste htjeli znati o pumpama prošao kroz skener stručnjaka koji više od 20 godina radi na sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje. Naš mašinski inženjer kom je uža struka hidroenergetika tj. pumpe, ventilatori, vodne turbine i transport fluida i čvrstih materijala cijevima je iznio niz svojih zapažanja koja će sigurno biti od koristi svakom ko bude imao posla sa pumpama. Evo i prepravljenog teksta obogaćenog ilustracijama:

Na poslu

Ne kupujte pumpu dok ne isplanirate cijeli sistem za navodnjavanje! Mnogi ljudi potroše velike svote novca tako što prvo kupe pumpu, a tek zatim otkriju da ona ne odgovara njihovom sistemu za navodnjavanje. Prvo isplanirajte pa zatim kupite!

Tipovi pumpi – Pogoni pumpi koje se koriste za navodnjavanje se dijele na elektromotorne pogone, pogone sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (benzin, dizel, propan i slično) i pogone sa obnovljivim izvorom energije: vetrenjače, vodenice i solarni fotonaponski paneli.

Pumpe za primenu u ratarstvu mogu se razvrstati po više osnova:

zapreminske su: klipne, zupčaste, obrtno-krilne,…

rotodinamičke: centrifugalne jednostepene i višestepene, aksijalne,

ejektorske ili mlazne.

Pumpe

Centrifugalne pumpe predstavljaju daleko najrasprostranjeniju vrstu pumpi za navodnjavanje. One koriste impelere koji rotiraju i stvaraju centrifugalnu silu koja pokreće vodu. Ove pumpe su često višestepene što znači da imaju više impelera (radnih kola) gdje voda protiče od jednog do drugog pri čemu se pritisak pojačava. Ove pumpe imaju ventile kojim se upravlja protokom vode tzv. prigušenje. Regulacija protoka prigušenjem se primenjuje samo kod centrifugalnih pumpi dok je kod aksijalnih štetan. Vrlo podesan način regulacije pritiska (i protoka) je promenom broja obrtaja radnog kola pumpe. Ranije se to radilo dvobrzinskim motorima i mehaničkim menjačima a savremeno rešenje je sa frekventnim regulatorima. Cena elektromotora sa dograđenim frekventnim regulatorom je veća od cene običnog motora ali omogućuje energetske uštede pa se isplati investiranje. Kod pumpi sa pogonom pomoću motora sa unutrašnjim sagorevanjem karakteristika pumpe se menja sa turažom motora.

Ejektorska pumpa

Usisavajuća pumpa je najčešće korišćeni tip centrifugalne pumpe i skoro sve pokretne pumpe su ovog tipa. Ovu vrstu pumpe treba staviti na postolje na propisanu visinu iznad nivoa vode kanala, rijeke ili jezera. Najveću dozvoljenu usisnu visinu propisuje proizvođač pumpe i ona je uvek manja od 8.5 metara izuzev kod pumpi sa vodenim ejektorom na usisu. Postoje samousisne pumpe kojima nije potrebno predstartno nalivanje jer mogu da usisavaju i vazduh ako ga ima u usisu. Pumpe kojima je potrebno predstartno nalivanje usisa i radnog kola vodom moraju se ručno naliti pre prvog starta i moraju imati dobar nepovratni ventil na usisu da zadrži nalivenu vodu do starta pumpe. Često se kod pumpi sa dizelmotorom na izduvnik gasova dogradi gasni ejektor koji služi za predstartno nalivanje usisnog cevovoda i radnog kola pumpe vodom.  Kod velikih sistema za predstartno nalivanje koristi se vazdušna pumpa tzv. vakumat za isisavanje vazduha iz usisnog dela pumpe.

Voda koja život znači

Potopljive pumpe se instaliraju (uključujući i motor) kompletno ispod vode i za njih proizvođač propisuje najmanju i najveću dozvoljenu dubinu uranjanja. Obično su oblika cilindra u blok vezi sa elektromotorom tako da se pumpa može spustiti u bunar za koje su uglavnom dizajnirane, ali se mogu spustiti u okno i na dno rijeke ili jezera. Česta metoda za postavljanje ovih pumpi je i kod drvenih dokova gdje se one vezuju za pojedinačni stub.

Izbor pumpe

Tablica sa pumpe

1. Procjenite vodne kapacitete kojim raspolažete kao i svoje potrebe i na osnovu toga odredite preliminarni tip pumpe koja vam je neophodna.

2. Koristeći prvi preliminarni izbor napravite prvu skicu vašeg sistema za navodnjavanje.

3. Kada ste napravili prvi nacrt sistema za navodnjavanje možda možete napraviti izbor konkretne pumpe zasnovane na vašem nacrtu. Da li bi neka druga pumpa smanjila troškove navodnjavanja ili povećala učinak? Uzmite u obzir sve opcije.

4. Vratite se još jednom na skicu vašeg sistema za navodnjavanje, da li izabrana pumpa zadovoljava sve zacrtane uslove? Izbor prave pumpe je ustvari izbor efikasnog balansa između efikasne pumpe i efikasnog sistema za navodnjavanje. Obavjestite svog prodavca, a on će vam ponuditi pravi tip pumpe, možda će biti u pitanju i neki novi, vama potpuno nepoznat, model sa performansama idealnim za vaš sistem za navodnjavanje.

Pumpa treba da za izabrani protok savlada gubitke pritiska na otpore u cevovodu i još na izlazu da ima dovoljno pritiska za raspršivač i sl. Za izbor pumpe potrebno je sračunati gubitke u cevnom sistemu tj. u usisnoj i potisnoj deonici cevovda.

Grafikon pumpe

Grafikon pumpe

Kriva pumpe koju crtamo na grafikonu je jednostavna linija koja pokazuje karakteristike određene pumpe. Obaveza proizvođača je da napravi krivu pumpe koju iznosi na tržište. Svaki tip ima svoju posebnu karakterističnu krivu i ona pokazuje odnos između protoka i pritiska, snage. Na nekim grafikonima se pojavljuje i pojam efikasnosti pumpe koja podrazumjeva veću produktivnost pumpe uz manju potrošnju energije. Ista pumpa ima različit pritisak, protok i zahtevanu snagu u zavisnosti od brzine obrtanja radnog kola. Proizvođači spajaju jednu pumpu sa nekoliko različitih motora.

Kontrola pumpe

U posljednje vrijeme se kontrola nad radom pumpe sve više automatizuje. Zbog toga su neki dijelovi opreme postali skoro neizostavni:

Tajmer – Bilo koji električni tajmer može biti korišćen za mjerenje vremenskih podataka potrebnih za rad pumpe. Tajmer je vremenski programator uključenja i isključenja pumpe i obično radi sa dnevnim ciklusom a u novije vreme i sa sedmičnim ciklusima.

Prekidač – Većina bunarskih pumpi su kontrolisane pomoću prekidača. Oni rade tako što se uključe kad opadne pritisak na cijevi, a isključe kada on poraste. Pritisak aktiviranja se može podesiti, a uglavnom se kreću u rasponu od 3 do 5 atmosfera. Postoje i prekidači koji se aktiviraju na promjenu protoka vode u pumpi kad je upravljanje sa merenjem protoka.

Kontrolor navodnjavanja – Većina kontrolora imaju u sebi integrisan sistem za pokretanje pumpe. Jednostavno se izabere program navodnjavanja i uključi te pumpa kreće sa radom slično kao što radi programator na mašini za veš. Uglavnom rade pod jednosmjernim naponom od 24 V. Moguće je i automatizovano navodnjavanje prema količini vlage u zemljištu.

Ako imate nekih nedoumica i još neko pitanje u vezi sa ovom problematikom, upućujemo vas na link http://pumpnastanica.services.officelive.com/contactus.aspx , a mi se u ime našeg sajta još jednom srdačno zahvaljujemo na ovako opširnom i bogato ilustrovanom tekstu.

Facebook Komentari

3 komentara

  1. Dodao bih mogućnost koriščenja vode iz najužih a dubokih cevnih bunara 25 do 30 m. dubine putem injektora CEV U CEV (detaljnije objašnjenje možete videti na naznačenom sajtu ) , veoma pogodno za navodnjavanje KAP PO KAP i dr.Za sva pitanja u vezi navedenog možete se obratiti na navedeni E- mail .

  2. daj posalji zahtev imam opasnu centrifugalnu punpu!

  3. Lijepi pozdrav 🙂
    ima li netko možda iskustva s ovim pumpama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*