Home » Aktuelnosti » Međunarodna zadružna saradnja

Međunarodna zadružna saradnja

Zajedno smo jači

Prema odredbama Zakona o zadrugama Bosne i Hercegovine, predstavljanje zadruga u inostranstvu i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim zadružnim i nezadružnim organizacijama je u nadležnosti Zadružnog saveza Bosne i Hercegovine. Ovim aktivnostima se poklanja naročita pažnja pa su, sasvim razumljivo, na ovom polju, postignuti značajni rezultati. Zadrugarstvo Bosne i Hercegovine našlo je svoje mjesto i ulogu u velikoj zadružnog porodici Evrope, ali i u svijetu. Svakako treba naglasiti da se sve radi u skladu sa procedurama koje važe u Evropskoj uniji.

Do sada je realizovan čitav niz značajnih projekata uz finansijsku, kadrovsku i druge vidove podrške međunarodnih organizacija i asocijajcija. To je u velikoj mjeri ubrzalo ekonomski i organizacioni razvoj jednog broja poljoprivrednih zadruga i zadružnog sektora u cjelini.

Posebno uspješna saradnja ostvaruje sa sa zemljama iz okruženja, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije. Tako je koncem oktobra 2010. godine Zadružni savez Bosne i Hercegovine bio, prvi put u našoj zemlji, organizator veoma uspješnog regionalnog stručnog skupa zadružnih saveza iz Regiona pod nazivom „Zadrugarstvo u zemljama regiona – snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnje“. Pored predstavnika zadružnih saveza zemlje domaćina, učestovali su zadružni savezi Slovenije, Hrvatske, Srbije, Vojvodine i Crne Gore, te predstavnici državnih institucija i međunarodnih organizacija. Cilj ovog skupa je bio da se razmijene iskustva o važećim zakonskim propisima u kojim djeluju zadruge u zemljama regiona, kao i da se pospiješi mogućnost međuzadružne regionalne poslovne saradnje, a sve sa ciljem jačeg učvršćivanja veza između zadružnih saveza.

S pravom se treba nadati da će Zadružni savez Bosne i Hercegovine i u idućoj godini poklanjati odgovarajuća pažnja međunarodnoj zadružnoj saradnji.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*