Home » Lov » Jahorina – planina ljepotica

Jahorina – planina ljepotica

Lovišta Republike Srpske

Idealni uslovi

Dužinom cijelog masiva Jahorine, koja pripada dinarskom planinskom sistemu, iznosi 30 km sa ograncima. Najveći vrh je Ogorjelica (1.916 m/nv).

Jahorina, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima veoma povoljnu klimu, sa temperaturama koje i zime i ljeta čine ugodnim za boravak na ovoj planini. Jahorinske šume zauzimaju velika prostranstva: jela, omorika, borove i listopadne šume, u kojima dominantno mjesto zauzima javor po kome je Jahorina dobila ime.

Obiluje šumskim plodovima: šumskim jagodama, borovnicama, gljivama, ljekovitim travama, te rijetkim endemičnim biljnim vrstama i zajednicama. Jahorinske šume i šira okolina veoma su bogati niskom i visokom divljači. Ova planina je idealno stanište za divljač tako da se ovdje sreću plemenite i rijetke vrste divljači, uključujući i one najkrupnije.

Jahorinsko lovište prostire se na 12.500 hektara. Nadmorska visina mu je od 590 do 1.910 metara. Lovačka društva kao i lokalno stanovništvo opremili su lovište čekama, mečilištima za odstrel medvjeda, uredili mjesta za izlaganje hrane i soli, obezbijedili pojilišta i zasijali gomoljastu hranu. Od divljači koja je svoje stanište našla na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač, koje ima u cijelom lovištu, te medvjeda kao najatraktivniju divljač. Tu su još i divlje svinje, divojarac, vuk, lisica, jazavac, divlja mačka, kuna zlatica i kuna bjelica, zec i vidra, koja nastanjuje potoke i rijeke.

Povremeni i privremeni stanovnici Jahorine su i jarebica kamenjarka, lještarka, tetrijeb, ptice selice koje se na putu prema jugu neko vrijeme zadržavaju na Jahorini, te jastrijeb i orao kao stalni stanari.

Jahorina je danas veoma popularna turistička destinacija. Skijašima je na raspolaganju 20 km dobro uređenih skijaških staza, za alpsko i nordijsko skijanje, povezanih žičarama i ski-liftovima, ukupnog kapaciteta 7.500 skijaša na sat.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*