Home » Aktuelnosti » Domaćinsko poslovanje

Domaćinsko poslovanje

Skupština Lovačkog udruženja „Semberija“ iz Bijeljine

Predsjednik LU "Semberija Vasilije Savić

Sa preko 1.100 članova Lovačko udruženje ”Semberija” iz Bijeljine najbrojnije je, ili jedno od dva najbrojnija, u Republici Srpskoj. Njegov rad karakterišu brojne aktivnosti i prema onome što se moglo čuti na nedavno održanoj redovnoj sjednici Skupštine ovog Udruženja lovci semberskog kraja su na dobrom putu.

Skupština je usvojila izvještaj o jednogodišnjem radu sa izvještajem Nadzornog odbora, a pokrenuta je i incijativa za izmjenu i dopunu Statuta, čime bi se obezbijedilo usklađivanje ovog dokumenta sa novim Zakonom o lovstvu Republike Srpske i Statutom Lovačkog saveza Republike Srpske.

Na sjednici Skupštine čulo se da je u toku posljednjih pet godina urađeno veoma dosta na stvaranje uslova za efikasniji i kvalitetniji rad. Tako je u sklopu postojećih objekata Fazanerije u Suvom Polju izgrađen još jedan novi  površine 140 metara kvadratnih, čija je izgradnja koštala oko 25.000 konvertibilnih maraka. U cilju obezbjeđenja sigurnosti proizvodnje u Fazaneriji je nabavljen novi inkubator vrijedan deset hiljada konvertibilnih maraka, koliko je koštao i 45-kilovatni agregat. Da bi se obezbijedilo besprijekorno održavanje kompleksa Fazanerije nabavljena je nova motorna testera i trimer za košenje korova i održavanje travnjaka, a nabavljena je i nova prikolica za transport fazanskih pilića te nove gajbe za fazančiće. Pored ovih ulaganja za adaptaciju objekata na Fazaneriji odvojeno je oko 20.000 konvertibilnih maraka.

PRIZNANJA

Skupština je imala i svoj svečani dio. Naime, dodijeljena su odlikovanja i priznanja Lovačkog saveza Republike Srpske, ali i Lovačkog udruženja „Semberija“ Bijeljina.

Orden Lovačkog saveza Republike Srpske uručen je Vasiliju Saviću, a priznanje „zaslužan lovac“ dobili su: Dragomir Živanović, Đuro Stanojević, Branko Lazarević, Ljubo Tukić, Ljubomir Stević, Radenko Božić, Miladin Božić i Zlatko Andrić.

Priznanja Lovačkog udruženja „Semberija“ Bijeljina dobili su:

Zaslužan lovac: Ilija Simeunović (Dvorovi), Šefik Izić i Vojislav Savić (Velika Obarska), Radomir Josipović (Suvo Polje) i Đoko Stojanović (Ljeljenča).

Diploma: Boško Ivanović (Ljeljenča), Čedomir Vuković (Amajlije), Živan Birčaković (Gornja Čađavica), Milan Vasić (Gornji Dragaljevac) i Ljubiša Milošević (Dragaljevac).

Zahvalnice: Vasilije Ljubojević (Ljeljenča), Branimir Ivić,  Desimir Erić  i Miodrag Milošević (Popovi), Radan Vasilić, Tešo Rankić i Pantelija Milanović (Donja Čađavice), Andrija Mihajlović i Pero Lukić (Amajlije), Božo Bumbić (Gornja Čađavica), Branko Rakić, Vidosav Radovanović i Vladimir Arsenović (Bukovica),  Radan Simić, Nikola Todorović i Draško Tešić (Suvo Polje), Božidar Milovanović (Brijesnica), Savo Krstić, Pero Mitrović, Vlajko Radovanović i Momčilo Mikić (Velika Obarska), Đoko Trifković (Donja Čađavica), Brano Aleksić, Ljubo Jović, Zoran Vasić i Branko Birčaković (Batković).

Predsjednik skupštine LU "Semberija" Drago Živanović

Za lovočuvarsku službu je nabavljeno terensko vozilo “Lada Niva” u vrijednosti oko 20.000 konvertibilnih maraka, a opremanje kancelarije Udruženja koštalo je pola tog iznosa – 10.000 konvertibilnih maraka.

U većini sekcija ovog Udruženja grade se lovno-uzgojni i lovno privredni objekti. Udruženje je iz svojih izvora pružalo finansijsku podršku ovim inicijativama  u šta je uloženo oko 50.000 konvertibilnih maraka.

Jedan podatak se posebno izdvaja svojim značajem. U minulih pet godina svake godine iz Fazanerije je puštano u prirodu, uz prethodno podivljavanje, po 4.000 fazanskih pilića i odraslih jedinki, tako da je lovište bogatije čak za 20.000  primjeraka odraslih fazana i koka te fazanskih pilića. Vrijednost ovog “živog materijala” je oko 160.000 konvertibilnih maraka.

Prošle godine na dostojanstven način obilježeno je 90 godina postojanja i rada Lovačkog udruženja “Semberija” Bijeljina. Tom prilikom objavljena je veoma sadržajna i grafički izvanredno opremljena monografija, za šta je izdvojeno preko 10.000 konvertibilnih maraka.

I tako redom, kada se sve sabere, riječ je o cifri dostojnoj poštovanja – oko 350.000 konvertibilnih maraka.

Sve ovo govori da su se u Lovačkom udruženju “Semberija: u Bijeljini opredijelili da ne tavore nego da u napredak i praćenje savremenih kretanja u lovstvu idu što dužim koracima.

U periodu od poseljenjih pet godina članarina je tri godine iznosila 120, a dvije godine 140 konvertibilnih maraka. Koliko će biti članarina u narednom periodu? Odgovor na ovo pitanje znaće se tek kada tročlana komisija, koja je formirana na sjednici Skupštine, sagleda ukupno stanje i prezentira svoj prijedlog. Danas je članarina 140 konvertibilnih maraka s tim što je u ovaj iznos uključena pretplata  na glasnik “Lovac” i doprinos Lovačkom savezu Republike Srpske.

Skupština je usvojila kalendar lova za sezonu koja je upravo počela. Ove godine fazan će se loviti osam, a zec tri dana . Sezona lova je počela 24. oktobra. Ukoliko plan odstrela bude ispunjen ranije, lov se prekida – zaključak je sjednice Skupštine. To je još jedan dokaz da semberski lovci domaćinski vode računa o stanju i zaštiti divljači u svom lovištu. Dakle, loviće se samo u okviru plana.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*