Home » Lov » Uzgojni odstrel srneće divljači

Uzgojni odstrel srneće divljači

Razgovor vodio: Avdo SOKOLAR

Rešad Bjelić (u prsluku)

Sedamdeset tri godine ja nabacio na pleća. Za svoje lovačko angažovanje više puta je pohvaljivan i nagrađivan. Dobitnik je priznanja povodom 75 godina Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine, počasni član  Lovačkog društva „Tetrijeb“ iz Olova od 2000. godine, u dva mandata  predsjednik društva, a isto toliko predsjednik sekcije u svom selu Čunište. Lovac i po.

To je kroki za portret Rešada Bjelića, iskusnog i uglednog lovca. Od njega se uvijek ima šta naučiti, njegova iskustva su dragocjena, posebno za mlade lovce. S njim smo razgovarali o uzgojnom odstrelu srna i lanadi.

+ U savremenom lovstvu, koje zahtijeva intenzivno i visokostručno gazdovanje, nemoguće je zamisliti uzgoj srneće populacije bez uzgojnog odstrela. On treba da bude stalna mjera. Osnovni cilj gazdovanja srnećom divljači je stvoriti zdravu, stabilnu i uravnoteženu populaciju, u kojoj su odnos polova i starosna struktura dovedeni skoro do idelanih vrijednsoti. Takvim gazdovanjem postiže se, naime, uzgoj najkvalitetnijih grla, pa i kapitalaca, a lovištu se pruža prilika da sve svoje stanišne mogućnosti stavi na raspolaganje divljači.

+ Staništa su ograničena. Limitirana su površinama i prehrambenim mogućnostima.            U konkretnom lovištu može se s uspjehom uzgajati samo određen broj divljači, što je utvrđeno njegovim kapacitetom. Populaciju srneće divljači treba držati na određenoj brojno-sti, a to se postiže uzgojnim odstrelom. U tome je naročito značajan odstrel lanadi, jer su ona najbrojnija i brzo bi pokvarila starosnu strukturu. Svaka pošteda od odstrijela kasnije se negativno odražava na stanje u lovištu. Prvo se odstrjeljuju kržljava i bolešljiva lanad, a potom ona koju srna vodi po troje. Od dva laneta jedne srne treba ostaviti snažnije. Decembar i januar su najpogodniji za tu vrstu odstrela, jer je lovište otkriveno  i pruža dobre mogućnosti za osmatranje.

Avdo Sokolar

+ Osnovni cilj uzgojnog odstrela srna je da u lovištu ostanu samo one koje vode jaku lanad i perspektivne mlade srne, koje su u odličnoj kondiciji.  Iz lovišta treba odstraniti stare srne, jer su njihova lanad obično kržljava i sitna. Staru srnu nije teško prepoznati, jer je obično mršavija, stomak joj je opušten, slabine izražene, a zimsku dlaku dobija mnogo kasnije nego ostala grla u populaciji. Treba pojasniti i pojam „jalovice“. Za mnoge lovce to je svaka srna koja ne vodi lane. Međutim, neplodne srne u lovištu su rijetkost. Kada je srna bez laneta, prije će biti da ga je iygubila odmah po lanjenju ili tokom ljeta, a sljedeće godine takva srna može da donese zdravo i snažno potomstvo.

+ Kada obavljamo odsterl srne i laneta, uvijek se prvo odstrijeli lane, a potom srna. Jer, u suprotnom, lane će uteći pa ga je teško pronaći. Takva lanad obično zaostaju u razvoju, druge jedinke ih gone i sprečavaju u ishrani.

+ Lane koje zaostaje u razvoju nikad neće postati snažno grlo i treba ga odstraniti iz lovišta, bez obzira na pol. Jaka srna koja se kasno lani nije poželjna jer joj podmladak brzo propada ili ostaje kržljav. Dobar poznavalac populacije uočiće srnu koja vodi tri slaba laneta i odstrijeliće i srnu i lanad, bez obzira na njihovu razvijenost.

+ Uzgojni odstrijel treba obavljati svake godine, a pogotovu treba biti strog u izboru lanadi,  jer slabo lane nikada ne postaje jaka srna ili srndać. U lovištima gdje ima dosta jakih srndaća treba voditi računa da se poštede srne. Odstranjivati zaista prestarjela i kržljava grla te ženke zaostale u razvoju.

+ Konkretnu odluku o izboru grla za uzgojni odstrel treba donijeti na osnovu opšteg stanja populacije, dakle, tek kada smo upoznali i uočili njene nedostatke i ostale karakteristike. Zato takve odluke uvijek nose određeni rizik.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*