Home » Lov » Naredba koja obavezuje

Naredba koja obavezuje

Sezona lova u punom jeku

Na osnovu ovlaštenja iz Zakona o lovstvu Republike Srpske dr Radivoje Bratić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donio je Naredbu o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači. Ovim podzakonskim aktom predviđeno je da se lovostajem zaštićena divljač dozvoljava loviti u vremenu:

 • mrki medvjed ……………………………… od 01.10. do 15.05.
 • srndać ……………………………………….. od 15. 05. do 15.09.
 • srna i lane ……………………. ………….. od 01.09. do 31.12.
 • divojarac ……………………………………. od 01.08. do 30.11.
 • divokoza i jarac …………………………. od 01.09. do 31.12.
 • jelen obični ………………………………. od 01.09. do 31.01.
 • jelen lopatar …………………………….. od 06. 09. do 31.01.
 • košuta i tele jelena lopatara ………….. od 16. 09. do 31.01.
 • muflon ………………………………………. od 01.09. do 31.01.
 • ovca i jagnje muflona …………………… od 01.09. do 31.01.
 • zec ………………………………………….. od 01.10. do 05.12.
 • puh ………………………………………….. od 01.12. do 15.09.
 • veliki tetrijeb mužjak …………………. od 01.04. do 31.05.
 • fazan pijevac i koka …………………. od 01.10. do 05.01.
 • prepelica ………………………………….. od 01.08. do 31.12.
 • jarebica kamenjarka grivna …………… od 01.10. do 05.01.
 • jarebica poljska ………………………… od 01.10. do 05.01.
 • lještarka mužjak ……………………… od 16.08. do 31.12.
 • šljuka ……………………………………….. od 01.08. do 29.02.
 • divlji golub ……………………………… od 01.08. do 31.12.
 • grlica ………………………………………. od 01.08. do 31.12.
 • divlja patka ……………………………… od 01.09. do 29.02.
 • crna liska ………………………………… od 01.09. do 29.02.
 • divlja guska ………………………………. od 16.09. do 29.02.
 • ševa vintulja …………………………… od 01/08/ do 31.12.

Ovom Naredbom predviđeno je da izuzetno vrijeme u kojem se može loviti fazan – pijevac i koka može se odrediti godišnjim planom korišćenja lovišta u godini u kojoj je uneseno u lovište najmanje hiljadu jedinki fazana.

Ovim podzakonskim aktom, takođe,  predviđeno je da se lovostajem zaštićena divljač, u vrijeme lova, u privredno  sportskim i sportsko rekreacionim  lovištima, ne smije loviti nelovnim danima.

Nutriju i nezaštićenu divljač zabranjeno je loviti u periodu kada je ženka visokobređa ili dok vodi sitnu mladunčad.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*