Home » Ratarstvo » Kukuruz usporava sjetvu

Kukuruz usporava sjetvu

Jesenja sjetva

Sjetva sa manje dugova

Počeo je optimalni rok za sjetvu pšenice, najvažnijeg hljebnog žita. Uljana repica je već posijana, a ječam, tritikale, raž i zob tek će da se siju, mada je dio tog posla već obavljen. Vremenske prilike su, bar za sada, povoljne. Vlage ima dovoljno, a sunce sija i može da se radi u polju.

Međutim, po mnogim procjenama skroman procenat sjetvenih površina zasijaće se u optimalnim rokovima. Razlog za to je kašnjenje berbe kukuruza, koji je najčešće predusjev ozimim usjevima. Zrenje kukuruza je usporeno jer su do skora padale kiše pa se polja pod kukuruzom uveliko zelene i u oktobru.

Sada se najbolje pokazalo koliko je poljoprivrednicima teško obaviti jesenju sjetvu u uslovima skučenog plodoreda. Površine koje su bile zasijane uljaricama i povrćem odavna su oslobođene i na njima može da se obavlja jesenja sjetva baš u optimalnim rokovima. Poljoprivredno dobro „Semberija“ iz Bijeljina je imalo značajne površine pod uljanom repicom, sjemenskim suncokretom, postrnom boranijom i još nekim usjevima, koji ranije dospijevaju, tako da sada ima slobodne površine za sjetvu ječma, tritikalea i drugih jesenjih usjeva. To nije slučaj sa onima koji moraju čekati da se obere kukuruz.

Daleko najvažnije je da poljoprivrednici Republike Srpske ulaze u jesenju sjetvu „olakšani“ za dugove po osnovu preuzetih reprodukcionih materijala za proljetnu sjetvu. Vlada Republike Srpske je povukla izuzetno značajan potez otpisujući poljoprivrednicima dugovanja u visini od čak 30 miliona konvertibilnih maraka. Sa 80 miliona odvojenih u ovogodišnjem budžetu za podsticaje u poljoprivredi to su sasvim lijepa sredstva za poljoprivredu i selo. Na taj način stvoreni su uslovi da poljoprivrednici nabave dovoljno reprodukcionih materijala, prije svega kvalitetnog sjemena, mineralna gnojiva, gorivo, sredstva za zaštitu bilja i dr. S pravom se treba nadati da će ove godine najveće površine pod ozimim usjevima biti zasijane kvalitetnim sjemenom. Jer, sjetva sjemena „sa tavana“ sigurno smanjuje prinose za tridesetak procenata. Takođe, ovogodišnja jesenja sjetva ne bi trebala da bude „posna“ i najveći broj poljoprivrednika će upotrijebiti dovolje količine mineralnih gnojiva.

Mehanizacija, iako stara, moći će kvalitetno da obavi sjetvene radove. A oni koji zakasne, moraće da upotijebe više sjemena. To je savjet poljoprivrednih stručnjaka koji se ne smije zanemariti. Svaka sjetva poslije optimalnog roka – više sjemena.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*