Home » Lov » Ko nosi oružje nosi i odgovornost

Ko nosi oružje nosi i odgovornost

Svaki lovac je u principu lošiji poznavalac lovačkog oružja, stoga ga obično muče početničke muke, šta i kako nabaviti. Koju pušku da odabere, s obzirom, na veliku raznovrsnost. A izbor je zaista velik, i raznolik u svakom pogledu. Hoće li dvocjevku, jednocjevku, položaru ili bokericu, orozaru ili hamerles, kraćih ili dužih cijevi, sa većim ili manjim čokom, ili automatsku petometku, da li šesnaestku ili dvanaestku itd, itd.

Svaka je za sebe dobra, ali treba poći od toga šta ćemo s njom najčešće loviti, i na kakvim terenima, a što je najvažnije s kojim novcem raspolažemo.

Oprez prije svega

Sigurno je da je jednocjevka otišla u zaborav, i da je odavno van upotrebe. Dvocjevka je pravo oružje, ali koji kalibar, šesnaestice su oko 200 grama lakše, a dvanaestice su efikasnije, s obzirom na veći broj sačme. Naravno da je prijatnije nositi lakšu pušku, ali teža ima veći posip i pravi manje udarce u rame. Na pitanje da li položaru ili bokericu, može se reći da je to stvar ukusa. Kad je u pitanju dužina cijevi, mora se konstatovati da dužina cijevi uopšte ne igra ulogu kod metaka koji koriste bezdimne barute, dužina cijevi je bila bitna kod dimnih baruta, pa je to ostatak iz prošlosti. Većina sačmarica kalibra 12 ima dužinu 72 cm, a kalibar 16 oko dva cm manje. Kombinovane puške dvocjevke i trocijevke imaju dužinu od 60 do 65 cm. Kad govorimo o čoku, treba znati da cijevi sa punim čokom imaju najdalji domet, oznaka čokova je uvijek ispisana na cijevima.

Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme, često može čuti i pročitati o tragičnim događajima učesnika u lovu. Svakako da su tragedije nepoželjne, te da su iste posljedica neodgovornosti i olakog shvatanja da je oružje opasna naprava. Uglavnom do izražaja dolazi nepoželjno rukovanje, nepoznavanje oružja, kao nošenje oružja u alkoholiziranom stanju. Takođe je evidentan faktor naglog porasta brojnosti lovaca, koji dolaze u članstvo sa minimalnim saznanjem o oružju, dobivenim prilikom polaganja lovačkog ispita. Kod nas je prisutno mišljenje da je dovoljno odslužiti vojni rok, i time steći potrebna saznanja o oružju. Međutim, prilikom služenja vojnog roka, susreće se sa puškama na poligonima i strelištima, uz budan nadzor iskusnih oficira, i nakon odsluženja brzo sve zaborave. A i lovačko oružje se bitno razlikuje od lovačkog ( mnogi  su  postali lovci, a nisu služili vojsku – primjedba zamjenika urednika).

Činjenica je da je lovačko oružje smrtonosno, i da mu je jedina namjena odstrel, i samim tim zahtijeva veliku odgovornost, prilikom nošenja i upotrebe. Svako uzimanje za oružje iziskuje proceduru u rukovanju i posluživanju  koja se nikad ne smije skinuti s uma. Moderno oružje, uz pravilno održavanje i rukovanje, nikada neće dovesti u opasnost korisnika, niti je ikad mehanički kvar uzrok nesreće. Dakle, krivac je uvijek čovjek, kod kojeg nedostaje kultura pristupa oružju, kao i obuka i stalno vježbanje.

Sama odluka da držimo i nosimo oružje, nameće prihvatanje najveće odgovornosti za vlastiti i tuđi život. Ako smo već donijeli odluku da nabavimo oružje, prije toga moramo proučiti Zakon o nošenju i držanju oružja i municije, kao i Zakon o lovstvu. Po nabavci oružja detaljno proučiti njegove karakteristike pri čemu treba vježbati na bezbjednom mjestu, punjenje, kočenje i pražnjenje. Najveća sigurnost kada prihvatimo za oružje, da imamo konstantnu svijest da nam je u rukama smrtonosna naprava. Nijedan nesrećni slučaj nema opravdanja, ko uzima oružje uzima i odgovornost za posljedice. Pribjegavanje samokontroli, mora ući u krv, i nikada se ne smije prepustiti zaboravu. S toga ćemo iznijeti neka zlatna pravila za sigurnost u rukovanju oružjem, koja se uvijek moraju imati na umu.

 • Rukujte svakim oružjem kao da je napunjeno, to je najvažnije pravilo, nikad ne vjerujte kočnicama, nikad se nemojte pouzdati u pamćenje i navike,  uvijek provjeravajte.
 • Nikad se ne igrajte i ne šalite sa oružjem, to što znate da je oružje prazno, slaba je garancija sigurnosti, mnogo je nestalo života od praznog oružja. Igra i šala sa vatrenim oružjem je jedan od najgrubljih oblika neodgovornosti prema učesnicima u lov, kao i samom sebi.
 • Prilikom nošenja o ramenu, cijev uvijek okrenuti u bezbijednom pravcu, tj. voditi računa o istom.
 • Prst stavljati na okidač, samo onda kada se odlučimo za pucanj, tj. kada smo pušku usmjerili ka cilju. Prije toga uvijek  koristiti kočnicu, pa i kada je oružje prazno.
 • Nikada ne ostavljati oružje bez samonadzora, to je mnogo važno imajući u vidu razne podvale, neodgovornih učesnika u lovu ili prisutnost nečije radoznalosti.
 • Oružje i municiju u kući držati odvojeno izvan dohvata neovlašćenih osoba, po mogućnosti u odvojenim prostorijama.
 • Nikad ne upotrebljavati municiju nepoznatog porijekla.
 • Prilikom savlađivanja prepreka, (ograde, potoci, kamenjari, živice) obavezno isprazniti pušku.
 • Najvažnije upozorenje, nikad ne kombinujte nekontrolisano uživanje u alkoholu, i oružje. Alkohol ometa sposobnost opažanja i samokontrole. Čovjek pod uticajem alkohola, sam sebi izgleda pametniji, sposobniji, hrabriji i brže donosi odluke, i uglavnom na svoju štetu. Isto važi i za druge komponente koje utiču na raspoloženje, (lijekovi i droge). Uopšteno, što nije za vožnju automobila, nije ni za nošenje i rukovanje oružjem.
 • Neizbježno pravilo je, kad se nađemo u društvu makar jednog lovca, ili bilo kog drugog prisutnog pušku treba uvijek prelomiti, a karabin otvoriti i povući zatvarač u zadnji položaj.
 • Uvijek ukazivati drugim učesnicima, na mjere sigurnosti i opreza. Ma kako to izgledalo dosadno ili prepotentno, obavezno prigovarati onim koji ne drže do mjera sigurnosti, a posebno mladim lovcima.
 • Izbjegavajte društvo onih koji  znaju sve. Takvi su opasni, njihovo samopouzdanje je izvor opasnosti, kako za učesnike u lovu tako i za njih same – piše Radomir Kovačević u „Lovcu“, glasniku Lovačkog saveza Republike Srpske.
Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*