Home » Uvodnik » Kalendar radova za septembar

Kalendar radova za septembar

Piše: Petar Ilić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika „Poljoprivrednog kalendara“

Ako nije zasijana u avgustu, u ovom mjesecu se sije uljana repica, djetelina, lucerka, trave i travnatodjetelinske smješe. Prva dekada mjeseca je posljednji rok za sjetvu ovih poljoprivrednih kultura. U drugoj dekadi sije se ozima grahorica, ozimi grašak, njihove mješavine s ozimom raži i ozimom zobi, a pri kraju mjeseca i sa ozimom pšenicom i ozimim ječmom.

Počinje berba ranih hibrida kukuruza, ubiraju se soja, suncokret, sirak… Obavljaju se posljednje pripreme za jesenju sjetvu pšenice, tritikalea, zobi i raži.

Povrtarstvo

Povrtlari vade krompir i skladište ga. To je posao kojem se mora pokloniti odgovarajuća pažnja jer svaka greška mnogo košta. Njeguje se rasad salate i luka srebrenjaka na otvorenoj leji. Bere se boranija, krastavci kornišoni, paradajz, paprika i drugo jestivo povrće.

Stočarstvo

Malo zelene hrane za kraj

Septembar, kao i dva prethodna mjeseca, je u znaku sabiranja ljetine. Stočari treba da obrate pažnju na razne otpatke od ljetine i da ih najracionalnije iskoriste. Nedopustivo je, na primjer, da se bilo šta pali i na taj način domaćinstvo ostaje bez prostirke za stoku. Slama je najčešća i najkvalitetnija prostirka i treba je odmah poslije berbe sakupljati i balirati. Savremeni kombajni imaju priključke kojima se slama odmah skuplja i balira, a ako to nema, treba je pokupiti ručno, samo da se sačuva.

Suva kukuruzovina, lomljena kukuruzna kočanka kao i otpaci od još nekih poljoprivrednih kultura takođe se mogu koristiti za prostirku, posebno u velikim živinarnicima, gdje se živina drži na podu, a i piljevina može korisno poslužiti. Ponekad se slama, piljevina, kokuruzovina i kukuruzna kočanka koriste i kao ogrevni materijal, ali to je najgori i najnerentabilniji način korišćenja otpadaka.

Stoka se postepeno privikava na prelaz sa zelene na suvu hranu.

Voćarstvo

U prvoj dekadi septembra završava se kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak. Završava se berba šljiva, ali ova godina je izuzetna, sve je poranilo pa i šljive tako da taj posao treba završiti jer je vjerovatno započet u prethodnom mjesecu. Izuzetak su priplaninski krajevi, u kojima je septembar i ove godine mjesec glavne sezone sušenja šljiva. Beru se plodovi zimskih sorata jabuka i krušaka i skladište u hladnjačama. Sa jabukama – oprez! Suviše rano obrani prezreli plodovi nisu pogodni za čuvanje, pa je određivanje najpogodnijeg vremena berbe zimskih sorti jabuka od posebne važnosti.

Ako se zemljište u voćnjacima cijelog ljeta održava u obrađenom stanju, u septembru nema potrebe za posebnom obradom. Korovi više ne pričinjavaju ozbiljne teškoće. Na površinama koje su navodnjavane prisustvo korova može biti čak i korisno, jer će korovi ili podkulture u voćnjacima koristiti višak vlage i azota i na taj način smanjiti mogućnost naknadnog aktiviranja porasta porasta voćaka. Počinje priprema zemljišta za jesenju sadnju ostalih voćnih vrsta. Vrši se ugovaranje potrebnih količina sadnica određenih vrsta i sorata. U zasadima jagodičastog voća obradom se uništavaju korovi, a kod jagoda se zakidaju stoloni.

Vinogradarstvo

Uveliko su u toku berbe grožđa, pored srednje poznih i poznih stonih sorata počinje berba i vinskih sorata.

U bašti i na okućnici

Uklanja se ljetno cvijeće. Krajnje je vrijeme da se početkom mjeseca zasadi proljetno cvijeće – mahućica, spomenak i dr. Četinarske biljke, ako želimo da dobro prezime, treba obilato zalivati čak i kada ima kiše.

Facebook Komentari

One comment

  1. Kratko, sažeto i dobro objašnjeno. Šteta što je malo zastupljen uzgoj i njega cvijeća

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*