Home » Voćarstvo » Smokve sa obronaka Majevice!

Smokve sa obronaka Majevice!

Made in Majevica

Već nekoliko posljednjih pazarnih dana na bijeljinskoj „zelenoj pijaci“ nude se svježe smokve. Mnogi kupci misle da se radi o južnom voću pristiglom iz Hercegovine. No, u pitanju su plodovi uzbrani u obližnjem selu Donjoj Trnovi, koje se nalazi na obroncima Majevice. Prodavačica Slobodanka Milanović ih nudi po cijeni od četiri konvertibilne marke za kilogram.

Zvuči nevjerovatno, ali u Donjoj Trnovi, posebno u zaseoku Bukovac, više seoskih domaćinstava uzgaja smokve. U dvorištu porodice Milanovića šest stabala već godinama donose kvalitetne plodove. Po svemu sudeći ovdje se radi o prirodnoj zavjetrini tako da je ovo južno voće prirodno zaštićeno.

Risto Milanović iz Donje Trnove, otac već pomenute Slobodanke, punih deset godina uzgaja smokve i prodaje ih na pijacama u Bijeljini i Teočaku. Po njegovim riječima smokve su smještene na južnoj strani i prirodno su zaštićene. Njegovo selo je smješteno na sedam brežuljaka i nadaleko je poznato po šljivi vrhunskog kvaliteta, ali i drugom voću. Sada, eto, i po smokvama. Svetozar Mićić iz istog sela ima 25 stabala smokve.

Smokve u Donjoj Trnovi – da ili ne?

Ovi pojedinačni slučajevi bi mogli da posluže za ozbiljnije stručne analize. Da li su blage zime razlog za pojavu kvalitetnih plodova smokve u podmajevičkom kraju? Kako bi se stabla ovog južnog voća ponašala na niskim tempraturama i golomrazici, u vrijeme visokih snježnih nanosa… ? Odgovore na takva pitanja mogli bi da daju samo stručnjaci iz neke naučne institucije i to poslije višegodišnjih istraživanja. Olake konstatacije da bi se smokve mogle uspješno gajiti u Donjoj Trnovi i okolnim selima i da ih treba uvrstiti u vrste voća koje imaju perspektivu u ovdašnjim atarima, ne mogu se prihvatiti bez riječi struke i nauke.

Ali, najvjerovatnije ima osnova za ozbiljnija istraživanja.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*