Home » Stočarstvo » Plodnost svinja

Plodnost svinja

Genetika, uzrast, uslovi

Svinja je plodna domaća životinja po broju potomaka u jednom prasenju (leglu) i po ukupnom broju potomaka proizvedenih po plotkinji godišnje. Među domaćim životinjama (goveda, konji, ovce, koze i svinje) svinja je najplodnija.

Plodnost svinja zavisi od više činilaca: genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja, načina i organizacije pristupa tj. vještačkog osjemenjavanja, uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane.

Divlja svinja i naše primitivne rase prase do sedam prasadi u leglu, prelazne 8-10, a plemenite rase 10-12 prasadi. Plemenite rase su uglavnom bijele mesnate svinje tipa jorkšir, landras i njihovi međusobni melezi. Najplodnije su neke kineske rase svinja, koje u leglu daju 14-18 prasadi. Ove rase su poseban tip svinja, a u nas se ne gaje.

Plotkinje boljih mesnatih rasa u povoljnim uslovima držanja, smještaja, njege, ishrane, organizacije reprodukcije i načina oplodnje prase u leglu prosječno oko 10 žive prasadi. Prvopraskinje prase do dva praseta manje, a krmače u trećem i četvrtom prasenju do dva praseta više. Ovo su prosječne vrijednosti, a odstupanja se kreću u granicama od šest do 15 živooprašenih prasadi. Pošto je za dobijanje legla potrebno 150 do 180 dana (trajanje jednog reproduktivnog ciklusa), krmača može godišnje da se oprasi prosječno dva do dva i po puta i da donese 20 do 25 živooprašenih prasadi. To je visoka plodnost koja je u širokoj proizvođačkoj praksi, zbog negativnih uticaja više poznatih i nekontrolisanih činilaca, po pravilu niža za oko 10 odsto.

Plodnost svinja ima izuzetno veliki ekonomski značaj. Odgojem prasadi na sisi, odbijene prasadi i tovom, godišnje se po krmači može proizvesti 17-20 svinja za klanje, ili 1.700 do 2.000 kilograma žive mase, čime se dobija oko 1.400 do 1.600 kilograma polutki zaklanih svinja ili 650-750 kilograma čistog mesa. Zbog toga je korišćenje visoke plodnosti svinja osnova uspjeha u proizvodnji svinjskog mesa.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*