Home » Lov » Površina lovišta

Površina lovišta

Citiramo

Pravila, pravila

S obzirom na nadmorsku visinu lovišta mogu biti: nizijska, brdska i planinska.
Nizijsko lovište je lovište kome je najmanje 70 odsto površine ispod 400 metara nadmorske visine.
Brdsko lovište je lovište kome je najmanje 70 odsto površine lovišta između 400 i 1.000 metara nadmorske visine.
Planinsko lovište je lovište kome je 70 odsto površine iznad 1.000 metara nadmorske visine. (Član 25. Zakona o lovstvu Republike Srpske)

Minimalna površina lovišta je arealska cjelina na kojoj su obezbijeđeni elementarni stanišni uslovi za život, reprodukciju, rast i razvoj divljači osnovnog lovnog fonda i migratornih vrsta divljači.
Minimalna površina nizijskog lovišta je 3.000 hektara, brdskog lovišta 5.000 hektara i planinskog lovišta 8.000 hektara.
Izuzetno, minimalna površina posebnog lovišta bez obzira na nadmorsku visinu na kojoj se nalazi, određuje se prema prirodnim staništima vrijedne, rijetke i ugrožene vrste divljači.
Minimalna površina uzgajilišta divljači u ograđenom prostoru obuhvata površine veće od 10 hektara, a manje od 2.000 hektara. (Član 26. Zakona o lovstvu Republike Srpske)

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*