Home » Stočarstvo » „Bara“ najrasprostranjenija

„Bara“ najrasprostranjenija

Pasmine koza

Sve rasprostranjenija

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 80.000 koza. Njihov broj  raste i u svijetu. To najbolje ilustruje vitalnost ove vrste stoke. U svijetu je poznato oko 200 rasa koza. Prema uzgojno-proizvonim ciljevima razlikuju se: rase za proizvodnju mlijeka, proizvodnju mesa, proizvodnju kostrijeti, a tu su i rase nastale ukrštanjem. U ove spadaju domaća bijela koza i domaća oplemenjena bijela koza poznatija kao „bara“. Ranije je na našim prostorima dominirala domaća balkanska rasa.

– Od pasmina koza koje se uzgajaju kod nas najbrojnija je domaća oplemenjena bijela koza ili kako je dobila ime u narodu „bara“ – ističe doc. dr Vedad Šakić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. – Najbrojnija je od svih koje se uzgajaju kod nas, a predstavlja rezultat dugogodišnjeg neplanskog križanja domaće rogate koze sa sanskom, kao izrazito mliječnom pasminom. Jedna od karakteristika joj je da može biti rogata ili bezrožna. Kostrijet joj je bijele boje. Visina do grebena kod koza iznosi 65-70, a jaraca 75-80 cm. Ove koze su teške između 30-50, a mužjak 70-80 kg. Tokom laktacije koja obično traje sedam-osam mjeseci prosječno daje 300 – 500 litara mlijeka. Mliječnost ovih meleza nešto je bolja (oko 20 odsto) od mliječnosti domaće regate balkanske koze, a ukoliko se bolje hrane, ta se razlika povećava.

Po ovom autoru, domaća rogata balkanska koza je pasmina koja je najstarija na našim prostorima. Ona je manjih tjelesnih dimenzija i duplo manje mliječnosti od „bare“. U toku dosadašnjeg gajenja koza, u našim krajevima nije primjenjivan nikakav selekcijski rad. Ova vrsta stoke je uglavnom tretirana kao „sirotinjska“ i uglavnom je prepuštana nahođenju odgajivača, a selekcijski sistematski i kontinuiran rad je izostajao. To su razlozi da danas imamo pravu „lepezu“ kada je o proizvodnji mlijeka riječ. Mliječnost u najvećoj mjeri zavisi od ishrane i njege, pa je teško odrediti potencijale pojedinih rasa naših koza.

U svakom slučaju, koze će i u godinama koje dolaze biti veoma značajna stoka, kako za farmersko gajenje, tako i za pojedinačno, koje itekako zna biti korisno za „peglanje“ porodičnog budžeta.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*