Home » Razno » Puno prijetnji životu

Puno prijetnji životu

Ekologija

Čuvajmo Zemlju

Sa modernizacijom se povećava površina koju čovjek eksploatiše. Grade se pruge, putevi, kanali, rađaju se nova naselja i industrijski kompleksi, a veliki problem predstavlja i ogromna količina deponovonog otpada, među kojim je najopasniji radioaktivni i nerastvorljivi, koji zauzima nepregledne, a dragocjene površine. Zbog toga dolazi do krčenja velikih šumskih površina i narušavanja biosfere, a svijest o prouzrokovanim štetama se javlja sa velikim zakašnjenjem.

Zemljište predstavlja posebnu prirodnu tvorevinu koja obuhvata čvrst površinski sloj Zemlje, karakterističan za biosferu. Nastaje kao rezultat dejstva klimatskih i drugih fizičkih faktora i živih organizama na geološku podlogu Zemlje. U procesu stvaranja zemljišta su bitni biljni i životinjski ostaci u različitim fazama razgradnje. Kao i vazduh i voda, i zemljište spada u obnovljiva prirodna bogatstva, ali je taj proces obnove izuzetno spor, dok je uništavanje zbog zagađivanja i neracionalnog korišćenja od strane čovjeka daleko brže i zato se na zemljište mora obratiti velika pažnja.

Načini na koje čovjek negativno utiče na okolinu su brojni. Industrijalcima je isplatljivije podizati betonske konstrukcije, a često napuštaju stara mjesta i teže da se ubace u sela i polja gdje su smještaj i snabdijevanje jeftiniji, ali to ostavlja nesagledive posljedice za svu okolinu i to u krugu od nekoliko kilometara od mjesta gdje su fabrički dimnjaci. Autoputevi presjecaju predjele i na taj način rasparčavaju i rastjeruju divljač, a o pogubnom dejstvu izduvnih gasova iz auspuha suvišno je i govoriti.

Velike površine zemljišta su izložene eroziji koja nastaje kao posljedica sječe šuma ili hidrotehničkih zahvata. Velika opasnost je i zagađivanje poljoprivrednog zemljišta mineralnim đubrivima, sredstvima za zaštitu bilja, pesticidima… Prekomjerna upotreba hemijskih sredstava za zaštitu bilja može uništiti mikroorganizme koji održavaju život u zemljištu.

Opasnost za zemlju se javlja i iz vode i vazduha. Otpadne vode nose mnoge štetne materije koje ugrožavaju zemljište. Sve veće zagađivanje vazduha takođe ima uticaj na pad kvaliteta zemljišta. Pojava kiselih kiša i sušenje šuma predstavljaju opasnost za zemljišta i poljoprivredne ekosisteme. Među zagađujuće materije spadaju sumporni gasovi, oksidi azota, bakar, olovo, aldehidi…

Zemlja nam je puno toga dala i da bi se tako nastavilo i u budućnosti neophodno je da je više pazimo i štitimo od brojnih opasnosti.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*