Home » Aktuelnosti » Novi pčelarski sajt

Novi pčelarski sajt

Nova web stranica  Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Bliže članstvu

U cilju sveobuhvatnijeg i kontinuiranog informisanja svog članstva, institucija i drugih zainteresovanih za pčelarstvo, Savez udruženja pčelara Republike Srpske od nedavna je na internetu postavio web stranicu www.suprs.info. Pored aktuelnosti iz rada Saveza i pčelarskih organizacija ovdje je objavljen kompletan Zakon o pčelarstvu Republike Srpske, Statut Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, Program rada i Finansijski plan Saveza za ovu godinu, Spisak članica sa adresnim podacima i dr.

Najavljeno je, pored redovnog praćenja aktuelnosti iz pčelarstva, objavljivanje stručnih priloga, priloga sa tematikom iz istorije pčelarstva, fotografija vezanih za ovu granu poljoprivrede i brojnih drugih priloga. Na web stranici će, nadamo se, biti i dosta priloga iz aktivnosti udruženja pčelara, koja su članovi Saveza.

Neki sadržaji, kao izvještaj sa posljednje sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske održane u Tesliću, uputstvo za podnošenje zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podsticaje, pismo Saveza gradonačelniku Banja Luke i načelnicima opština u Republici Srpskoj, anketa među semberskim pčelarima o minuloj pčelarskoj paši, sigurno će privući pažnju pčelara i svih zainteresovanih za pčelarstvo.

Realizaciju ovog vida informisanja i edukacije finansijski je podržalo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*