Home » Pčelarstvo » Najčešće pčelari griješe (2)

Najčešće pčelari griješe (2)

Nakon prvog dijela nastavljamo sa savjetima Ferida Velagića…

Jedan broj pčelara se ne pridržava uputstava proizvođača o dodavanju matica pa pri dodavanju iz kaveza oslobađaju pčele pratilje tako da u kavezu ostaje sama matica. Nekada nestručan pčelar  pri ovom zahvatu iz kaveza  ispusti i maticu.  Nisam pristalica oslobađanja pčela pratilja iz kaveza. Zbog ovog treba postaviti sljedeće pitanje. Kako se osjeća matica u kavezu bez pčela pratilja kada je pčelinje društvo prihvaća i tada joj obezbjeđuje sve neophodno dok se ona nalazi u kavezu? Suprotno ovome trebate zamisliti maticu samu u kavezu kojoj je gostoprimstvo  uskraćeno i koju pčelinje društvo neće da primi. U tom slučaju oko nje je masa pčela koje joj ne dodaju niti vodu niti hranu. Kakav šok u tom slučaju matica dobija?

Ne ometajte pčele bez potrebe

Jedan broj pčelara stavlja mlade matice u kaveze u pčelinje društvo koje je pripremljeno za zamjenu matica. Nakon dva dana ponovo otvara košnicu, vadi kavez sa maticom, ispušta pčele pratilje i ponovo vraća kavez sa samom maticom na isto mjesto. I ovaj način oslobađanja pčela pratilja i otvaranje košnica je nepotreban i samo otežava prihvat matica.

Da bi pčele brže oslobodile maticu neki pčelari prije dodavanja matice otvaraju magacin hrane u kavezu, vade jednu polovinu pogačice iz magacina, ponovo vraćaju poklopce na magacin hrane. Proizvođač kaveza je predvidio da u magacinu hrane ostaje onoliko pogačice za bezbjedno im sigurno oslobađanje matice za period tri do četiri dana.

Suprotno ranijem primjeru neki pčelari zbog sigurnijeg prijema matica u normalnom pčelinjem društvu primjenjuju nepotrebno sljedeći postupak. Pokušavaju da na neki način što duže zadrže maticu u kavezu koji se nalazi u košnici između ramova. Svaki kavez ima otvor kroz koji matica treba slobodno da išeta među pčele. Taj otvor je zatvoren do momenta dodavanja matice u kavez među ramove. Ovi pčelari dodaju kavez sa maticom ali ne oslobode taj otvor da bi pčele odmah uzimale pogačicu i na taj način pravile tunel. Nakon dva ili tri dana oni vade kavez i tada oslobode otvor koji je trebalo odmah osloboditi i kavez ponovo vraćaju na isto mjesto među ramove. Na ovaj način pčelari produžavaju oslobađanje matice na šest do sedam dana. U ovom slučaju pčele često povlače prisilne matičnjake.

Ima i pčelara kojim se često žuri da bi matica što prije bila oslobođena iz kaveza i istog momenta počela polagati jaja. Zbog toga oni nakon dva dana vade kaveze, oslobode otvor kroz koji je matica stavljena u kavez a kavez stavi među ramove i sačeka da se matica slobodno išeta među pčele. U ovom slučaju pčelari tvrde da su se pčele iz košnice već sprijateljile sa maticom za dva dana. Međutim, na ovaj način matica često kada se nađe među pčelama bude uklupčena. Tada biva oštećena ili ubijena. Kada se na ovaj način matica oslobađa iz kaveza ona se često vine u zrak i odleti. U ovakvoj situaciji pčelar se obično ne snalazi i na taj način ostaje bez matice.

Pojedini pčelari, da bi pokazali svoju stručnost i umijeće, po dobijanju matica od proizvođača vade jednu po jednu, namažu ih medom i slobodno puštaju među pčele. Prihvat matica na ovaj način je slab. Ovaj način je dobar i prihvatljiv samo u slučaju kada se pčelinja društva pripreme za ovakav postupak. Pčelari obično nemaju strpljenja i vremena da to urade.

Praksa pa sve ostalo

Seleći pčelari mijenjaju matice još dok su im pčele daleko na paši i daleko od mjesta stanovanja. Pošto taj posao obično obavljaju vikendom oni bi odmah da iskoriste vrijeme da svoja proizvodna društva u kojima su dodate matice u kavezima presele na drugu pašu i na drugu lokaciju.  Zbog uzbunjivanja pčela pri transportu mali je postotak prijema matica u ovom slučaju. Ovo je slučaj kada pčelari na paši formiraju nukleuse, odmah dodaju matice u kavezima a isti dan po povratku kući iskoriste priliku da novoformirane nukleuse vrate kući. Slučaj slabog prijema matica i ovdje je prisutan.

Pri dodavanju matica u kavezu neki pčelari popraskaju i kavez sa maticom i pčelinje društvo šećernim sirupom da bi pčele lakše prihvatile maticu. I ovaj postupak je nepotreban jer se može lako izazvati grabež na pčelinjaku.

Pri dodavanju matica neki od pčelara da bi smirili dezorjentisane pčele u košnicama u periodu dok su bez matice jakim dimom iz dimilice nadime pčele, dodaju kavez sa maticom između ramova i zatvore košnicu. Ovaj način smirivanja pčela loše utiče na prijem matice.

Poznato je da pčele dosta lakše prihvataju maticu koja im se dodaje kada se u košnici ne nalazi nikakvo leglo. Pojedini pčelari po toj logici privremeno svo leglo vade iz pčelinjeg društva i raspoređuju ga u druge košnice. Kada pčele prihvate maticu oni ponovo vraćaju to leglo odakle su ga i oduzeli. Ovaj metod zahtijeva dosta vremena i nepotrebno je ovakvo uzbunjivanje pčela i trošiti vrijeme.

***********

Ovo su samo neki od mnogih evidentiranih pogrešnih zahvata koje naši pčelari čine. Postavlja se pitanje zašto i do kada raditi na pčelinjaku neke nepotrebne i pogrešne poslove. Zašto te poslove ne raditi dosta lakše i prostije. Tada ćete i vi i mi proizvođači matica imati manje problema.

Uzorni pčelar iz Tuzle Ferid Velagić rođen je 1956. godine u Janji kod Bijeljine. Diplomirani je mašinski inženjer. Njegova porodica se tradicionalno bavi pčelarstvom punih 140 godina, odrastao je na pčelinjaku pa je još kao dijete zavolio rad oko pčela. Za vrijeme studija u Beogradu odlazio je na predavanja za pčelare i interesovao se za naučna dostignuća u ovoj oblasti.

Sada se profesionalno bavi pčelarstvom i vlasnik je uglednog Pčelarskog centra „Maestro- med“. Urednik je pčelarskog lista „Matica“. Napisao je „Dvomatično pčelarenje i apiekonomija“,  „Pčelinji proizvodi za zdrave i bolesne“, „Pčelarstvo“, „Visokoproduktivno dvomatično pčelarenje“, „Kako do visokih prinosa u pčelarstvu“, „Priručnik za pčelare početnike“, „Zamjena i dodavanje matica“, a objavio je i nekoliko DVD izdanja iz oblasti pčelarstva.

Facebook Komentari

One comment

  1. puno pozdrava Velagicu sa Ozrena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*