Home » Pčelarstvo » Najčešće pčelari griješe (1)

Najčešće pčelari griješe (1)

Kao najavu izlaska petog izdanja publikacije „Pčelarski kalendar“ nedavno smo objavili tekst pod naslovom „Pčelarstvo – šansa nerazvijenih krajeva“ objavljen u prvom  „Pčelarskom kalendaru“ u kom profesor dr Mića Mladenović iznosi svoja iskustva. Pošto je to od tada najčitaniji tekst na našem portalu nadamo se da će i ovaj koji slijedi sa iskustvima jednog od najpoznatijih bosanskohercegovačkih pčelara Ferida Velagića (takođe objavljen u prvom „Pčelarskom kalendaru“) izazvati sličnu pažnju. Zbog dužine podijelili smo ga u dva dijela, a drugi dio smo objavili ovdje.

Oprez pri dodavanju matica

Pri pripremi pčelinjeg društva za dodavanje mlade sparene matice u kavezu pčelar podijeli košnicu sa uramljenom matičnom rešetkom na dva dijela. Na ramu matične rešetke ima izlaz za pčele iz gornjeg nastavka. Staru maticu ostavi u plodištu ispod matične rešetke. Pčele normalno komuniciraju kroz cijelu košnicu i sa svojom maticom. Poslije obavljene pripreme ovaj pčelar je kroz nekoliko sati dodavao matice u kavezu koje je nabavljao kod drugih proizvođača. Uspjeh ovog načina prijema matica kod ovog pčelara bio je poražavajući.

– Sljedeći slučaj desio se kod pčelara gdje je nekoliko njegovih pčelinjih društava bilo dugo bez matice a u tom slučaju nije bilo nikakvog legla. Pčelar je uzastopno i bez uspjeha dodao prvu a poslije i drugu maticu u kavezu. Ubijeđen je da prije dodavanja matice u košnicama nije bilo nikakvih matica. Kada je pčelinje društvo ostalo bez matice pčele su prisilnim putem proizvele sebi maticu. Zbog produženog perioda oplodnje matica i zbog raznih razloga u košnici je bila nesparena matica, koja se vješto krije među pčelama i trutovima. Pčele se nadaju svojoj matici da se spari a druge dodate matice ne prihvataju.

– Pčelinje društvo proizvelo je sebi maticu prisilnim putem a ona se nije sparila ni za naredni mjesec dana. U ovom slučaju pčelar je sam htio da proizvede maticu na svom pčelinjaku. Pčele računaju na tu maticu. Njoj se nada i pčelar da će da se spari pa je zbog toga ne uklanja iz košnice i ne preduzima ništa drugo. Dok je ona prisutna u košnici ne pojavljuju se lažne matice. Kada se pčelar napokon odlučio da zamijeni nesparenu maticu u toj košnici sa sparenom pčele su već sve ostarile. Mladih pčela nema jer nije bilo legla više od mjesec dana. U ovom slučaju stare pčele teško prihvataju novu maticu.

– Početničku radoznalost skupo je platio i jedan pčelar početnik koji se nije pridržavao dobijenog uputstva pri dodavanju matica. Poslije mi je priznao da je često otvarao svoje košnice da vidi da li su matice već izašle iz kaveza i da li su počele da polažu jaja. To otvaranje košnica bilo je u toku dana svakih tri do četiri sata. Rezultat prijema matica kod ovog pčelara bio je samo 15 odsto.

– Poslije sparivanja matica normalno počinje da polaže jaja u oplodnjaku kod proizvođača. Dodavanjem u dosta jače pripremljeno pčelinje društvo ona ne počinje sa polaganjem jaja ili polaže samo neoplođena jaja. Desi se da polaže koliko oplođenih toliko i neoplođenih jaja. Pčelar se nada da će matica početi normalno da polaže samo oplođena jaja. U tom čekanju pčelinje društvo brojčano oslabi. Pčelar nije na vrijeme reklamirao i zamijenio takvu maticu. U tom slučaju pčele iskvare većinu kvalitetnog radiličnog saća u košnici.

– Jedan pčelar pri pripremi košnice za dodavanje matice pronađe staru maticu koju hoće da zamijeni. U tom momentu u pčelinjem društvu imaju matičnjaci ali pčelar nije znao za njih jer nije detaljno pregledao sve ramove. Poslije određenog perioda dodao je mladu maticu u kavezu. Kada je kroz nekoliko dana vršio kontrolu prijema matice naišao je na mrtvu maticu u kavezu i njene pčele pratilje. U ovom slučaju i najkvalitetnija matica neće biti primljena. Njoj će se uskratiti gostoprimstvo u pčelinjem društvu a ona u tom periodu predstavlja najvećeg neprijatelja. Ovo se dešava uvijek u slučaju ako se u pčelinjem društvu nalazi samo jedan matičnjak. I kada pčelar primijeti u košnici matičnjake pri zamjeni matice i krene u njihovo rušenje mora da poruši svaki matičnjak. Za ovaj posao potreban je detaljan pregled, često poneki matičnjak ostaje zaklonjen i sakriven od pčela. Samo vješt pčelar može pronaći i porušiti svaki matičnjak.

Ferid Velagić - aktivan na sajmovima

– Pčelar je pri zamjeni matice uradio sve neophodno i po propisu. Dok je matica u kavezu pčele u košnici računaju na nju samo sa 20 odsto. Kada pčelar vrši kontrolu prijema matica i početak polaganja jaja pronađe i započete matičnjake. Matica je oslobođena iz kaveza, pčele normalno sa njom komuniciraju, ona polaže jaja i mirno se kreće oko matičnjaka i ne reagujući na njih. Ovo je u slučaju sve dok su matičnjaci još mladi i dok nema opasnosti za maticu. Kada matičnjaci ostare matica ih uz pomoć pčela sve poruši. U međuvremenu pčelar je reklamirao na kvalitet matica jer je mislio da ih pčele odmah hoće da zamijene.

– Jedan pčelar je dodao matice u kaveze a pri kontroli u nekim košnicama primijetio je da su se pčele sakupile oko kaveza i pokušavaju kroz žicu da uguše maticu i pčele pratilje. Ovaj pčelar je priznao da je vršio neka eksperimentalna ispitivanja u cilju lakšeg dodavanja matica. Uzimao je od nekoliko metoda za dodavanje matica ponešto i od tog kompletrirao svoju metodu koja je završila neuspjehom.

– Pčelar pronađe staru maticu i zatvori je u kavez o stavi ga ispod poklopca u ventilaciju sa namjerom da je sačuva ako pčele ne prihvate mladu maticu koju poslije dodaje. U ovom slučaju pčele stalno održavaju kontakt sa svojom maticom. Novododatu maticu pčele nisu prihvatile. Stare matice je potrebno skloniti iz košnice da njene pčele izgube svaku nadu da će doći ponovo do nje.

– Pčelar je poubijao stare matice i pobacao ih u travu oko košnica. Pčele su pronalazile svoje mrtve matice a zbog toga prihvat mladih matica bio je oko 30 odsto na cijelom pčelinjaku.

– Jedan od pčelara došao je na sljedeću ideju da pronađe stare matice i pozatvara ih u kaveze i svaku ostavi u svojoj košnici između ramova. Poslije u iste košnice doda i mlade matice da bi po njegovoj logici pčele odabrale kvalitetniju maticu. Svakako da će pčele izabrati svoju staru maticu. Pčele su pokušavale da uguše mlade matice u kavezima. Poslije dobijenih uputstava pčelar je iskoristio samo 40 odsto mladih matica.

– Drugi pčelar došao je na ideju, a pri tome ne razmišljajući o neuspjehu. Da bi sebi olakšao postupak pri zamjeni matica pri pregledu pčelinjih društava četiri dana prije nego je dobio matice od proizvođača stare je metice pronalazio i zatvarao u kaveze a iste stavio između ramova. Kada je dobio matice od proizvođača, stare matice u kavezima je povadio i po uputstvu koje sam mu dao dodao je mlade matice. Međutim, od momenta kada su stare matice zatvorene u kaveze pčele na njih računaju sa malim procentom. Odmah počinju sa izgradnjom prisilnih matičnjaka. Pčelar nije posumnjao da u košnicama imaju prisilni matičnjaci kada je dodavao mlade matice. Uspjeh prijema matica kod ovog pčelara bio je katastrofalan. Nažalost ovo je primjer kod pčelara sa dugogodišnjim iskustvom i sa većim brojem košnica.

– Pčelar formira pomoćno društvo iznad osnovnog na opisani način ali između njih stavi samo žičanu mrežu. Pčele iz gornjeg društva osjećaju kroz žičanu mrežu svoju maticu ispod i neće da prihvate mladu maticu koja im je dodata.

– Neki od pčelara misle da sami sebi mogu da olakšaju zamjenu matica i da je njihov postupak najsigurniji. Tako neki od njih prave svoje kaveze od žičane mreže. Kada dobiju matice od proizvođača spakovane u kavezima za transport i dodavanje oni matice sa pčelama pratiljama ili bez njih prebacuju u svoje kaveze . Pri tome često zbog nestručnosti oštete neku od matica. Ako pčele i prihvate takve matice često ih poslije zamijene tihom zamjenom. Poslije primjedbe na kvalitet matica upućuju proizvođaču matica.

Facebook Komentari

4 komentara

  1. Preporučeno POČETNICIMA !!!

  2. veoma poućno i pametno nije za pametnjakoviće

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*