Home » Uvodnik » Kalendar radova za jul

Kalendar radova za jul

Piše: Petar Ilić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika „Poljoprivrednog kalendara“

NE PALITE SLAMU

Nebojša Kuštrinović

Poznati meteorolog Nebojša Kuštrinović iz Banja Luke za vrijeme u julu kaže:

– Vremenske prilike tokom jula u našim krajevima uslovljava suptropsko područje visokog vazdušnog pritiska, poznatije pod imenom azorski anticiklon. Klimatološka statistika kaže da su pod uticajem anticiklona čak tri od četiri julska dana. Julski dani su i najduži, pa je logično da je broj sati sunčanog vremena veliki, a snaga sunčevih zraka, zbog ugla padanja na zemlju, velika, pa su zbog toga i logične visoke temperature.

Po njegovim riječima, tokom ovog dijela godine atlantski cikloni (ili neke druge tvorevine niskog vazdušnog pritiska koje nose vlažnu i nestabilnu vazdušnu masu) kreću se sjevernije od naših krajeva i u manjoj mjeri, otprilike svaki četvrti dan, utiču i na vrijeme kod nas. Tada se registruju prolazna naoblačenja uz mjestimičnu kišu i pljusak sa grmljavinom (više u brdsko-planinskim krajevima), uz osvježenje.

Hercegovina je od ovih prodora zaštićena dinarskim planinskim sistemom, koji je često nepremostiva prepreka za tanak sloj hladnog vazduha, pa je zbog toga u ovom mjesecu u našim krajevima vrijeme toplije i stabilnije.

U polju: Padaju otkosi

Žetva je posao godine. Zbog količine i kvaliteta roda treba ga završiti u što kraćem roku, pogotovu ove godine kada je nebo uveliko okrenulo leđa poljoprivrednicima, koji su već pretrpili ogromne štete od vremenskih (ne)prilika.

Žito i druga zrnasta roba se skladište. Vlažno zrno (ispod 14 odsto vlage) treba prije uskladištenja osušiti u sušarama. U drugoj polovini jula završava se žetva strnih žita u ravničarskim, a pri kraju mjeseca i u brdsko-planinskim krajevima. Odmah poslije žetve zemljište se priprema za sjetvu drugog usjeva. Ako se gajenje drugog usjeva ne planira, strnište se plitko uzore. Odmah, dok je kombajn još na njivi. To je bitno radi čuvanja dragocjene vlage, razgradnje žetvenih ostataka, nicanja i uništavanja korova. I važno upozorenje ratarima – ne spaljujte slamu i druge ostatke na strništu! To mnogi čine, a to je višestruko štetno. Tamo gdje ima uslova za navodnjavanje ekonomično je sijati postrne usjeve kraće vegetacije za zrno, silažu i zelenišno đubrenje. Tu se misli na kukuruz grupe zrenja 100, sirak, suncokret, soju, heljdu, stočnu repu…

Širokoredni usjevi, u kojima još mogu da se kreću mašine, mogu se po potrebi prihraniti i međuredno kultivirati (kultivatorom, đubrilicom). U slučaju suše, veoma je korisno usjeve navodnjavati.

Po završetku žetve dobro je uzeti uzorke zemljišta za hemijsku analizu i to je prvi i izuzetno važan posao u okviru priprema za jesenju sjetvu.

U ovom mjesecu treba raditi na uređenju zemljišta održavajući kanale i puteve, ugrađivanjem drenaže, ravnanjem, kalcifikacijom…

U povrtnjaku: Okopava se, plijevi, prihranjuje…

Povrće je u julu najčešće žedno i treba ga što više zalivati. Naravno, ako ima uslova za to. Posebnu brigu treba povesti o zaštiti od bolesti i štetnika. Obrađuje se zemljište nakon branja kultura. Okopava se, plijevi i prihranjuje povrće, posebno redovno to treba činiti poslije zalivanja ili kiše.

Vadi se prvo bijeli, a zatim i crni luk. Za vađenje pristiže i krompir. Počinje berba krastavaca i paprika. Nastavlja se sadnja kupusa, kelja i karfiola. Siju se cvekla, boranija, mrkva, peršun, salata, praziluk i krastavci kornišoni, te rotkva i pozni kupus.

Kod stoke: Početak tova

U julu, a i ranije, može se pristupiti tovu stoke koja se ne planira za priplod. Dobro je i korisno da se prethodno kastriraju svi mužjaci, jer onda bolje koriste hranu i brže se tove. Posebnu brigu treba voditi o razdvajanju životinja po polovima jer polna zrelost pojedinih životinja veoma često nastupa dosta rano i nije u skladu sa njihovom fizičkom razvijenošću.

Ovo je mjesec kada se treba odlučiti koliko ćemo stoke „zimiti“, što znači da se mora planirati odgovarajuća količina stočne hrane i prilagoditi je za zimski period. Pored sijena, potrebno je za zimski „jelovnik“ osigurati korijenasto krtolasto bilje i silažu kao i dovoljne količine prostirke i koncentrata. Od veličine štale, svinjca, ovčarnika, živinarnika i dr. zavisi broj stoke koja će zimovati jer smještajni kapaciteti su među najbitnijim preduslovima za prezimljavanje stoke.

U voćnjaku i vinogradu: Mjesec berbe

Sa drveta u gajbe

Pošto je juli obično najsušniji mjesec u godini, potrebno je, radi čuvanja vlage u zemljištu, obratiti posebnu pažnju površinskoj obradi zemljišta (drljanje, frezanje ili prašenje), zatim zastiranju površina ispod krošnje travom, a gdje postoji mogućnost, obavezno primijeniti navodnjavanje.

Berba voća u ovom mjesecu takođe je važan posao, jer sazrijevaju plodovi mnogih sorata višanja, kajsija, bresaka, kupina, krušaka, jabuka pa i neke sorte šljive, a nastavlja se berba malina i ribizli.

U zasadima jagoda treba zakidati stolone (lozice) na bokovima, a kod malina se, poslije završetka berbe, do zemlje orezuju i uklanjaju svi izdanci koji su donijeli rod iz malinjaka. Gdje god ima uslova za navodnjavanje, to se čini uz pedantno ekonomisanje vodom. Počinje ljetnja sadnja jagoda.

U julu voćari mogu da nastave zelenu rezidbu voćaka radi formiranja željenog oblika krune. Prema potrebi obavlja se zaštita. Ljetno voće se bere, a zemljište, prema potrebi, obrađuje kultivatorom. Počinje i kalemljenje okularenjem na spavajući pupoljak jabuke, kruške i kajsije. Odsijecanje kalem – grančica za ljetno kalemljenje na spavajući pupoljak vrši se na sam dan kalemljenja ili dan ranije, a za kalemljenje na ostale načine, odmah po prestanku ili prije kretanja vegetacije. Do upotrebe, kalem-grančice treba čuvati u pijesku u podrumu. Voćare podsjećamo da se berba plodova namijenjenih čuvanju obavlja dva do četiri dana prije pune zrelosti.

U vinogradima lastare treba prikratiti i provući između žica. U redu se obavlja četvrto ili peto prašenje, a između redova peta plitka obrada zemljišta. Ako je suša, zalivati lozu. Kanale i puteve treba stalno održavati.

U vrtu i na okućnici: Sađenje ukrasnog grmlja

U vrtu i na okućnici treba da uživate od ljepote mirisa i svježine. Preporučuje se okopavanje leja jer od zalivanja i ljetnih kiša može da se stvori pokorica, koju treba razbiti da bi se obezbijedio pristup vazduha u zemljište. Ovo je mjesec koji se smatra kao najpovoljnije vrijeme za sađenje ukrasnog grmlja.

Ukrasne biljke zasađene u proljeće treba malo orezati da bi se uspostavila ravnoteža između podzemnog i nadzemnog dijela.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*