Home » Aktuelnosti » Zašto poljoprivrednici zaobilaze osiguranje?

Zašto poljoprivrednici zaobilaze osiguranje?

Uslovi privređivanja u poljoprivredi nisu povoljni i sasvim je razumljivo da i poljoprivrednici osjećaju na svojim plećima teret ekonomske krize, tranzicije i mnogih teškoća koje imaju ekonomsku dimenziju. Ali, i neke druge. Poljoprivredu karakterišu rizici više nego mnoge druge privredne grane, kako u proizvodnji tako i na tržištu. Ulaganja su velika, a malo je poljoprivrednika koji ne strahuju od onoga „što se iza brda valja“. Jedan od brojnih rizika svakako je, kao i uvijek, rizik vremenskih (ne)prilika. Teško je saastaviti četiri-pet godina da ne bude vremenskih nepogoda koje do korijena unište usjeve u koje je uloženo mnogo sredstava i znoja.

Misliti na vrijeme

U zemljama moderne ekonomije, prije svega zemljama Evropske unije, osiguranjem se u velikoj mjeri stvaraju uslovi za sigurnije privređivanje. Tamo je osiguranje usjeva, plodova, životinja… sasvim normalna stvar i ne postavlja se pitanje da li će farmer osigurati svoju imovinu ili ne. Kod nas je slika sasvim drugačija. Preskroman je broj poljoprivrednih proizvođača koji osiguravaju svoje usjeve, stoku, imovinu. Oni kažu da njihova ekonomska računica ne može da podnese i taj trošak. Jer, kada prave plansku kalkulaciju na rashodnoj strani nikako ne mogu da uštede da bi bilo prostora i za troškove osiguranja. Oni osiguranje doživljavaju kao dodatni teret u već složenim uslovima privređivanja.

Na drugoj strani, u osiguravajućim kućama, konkretno kod „Jahorine osiguranja“, tvrde da su premije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji niske. Po informacijama iz ove osiguravajuće kuće na osiguranju u poljoprivredi najčešće su negativni finansijski rezultati, ali oni rade taj posao radi obezbjeđivanja masovnosti jer je to njihov poslovni princip iz kojeg će se obezbijediti zarada.

Da je osiguranje u poljoprivredi od velikog značaja potvrđuje činjenica da se u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela Republike Srpske ove godine prvi put našlo i sufinansiranje premija osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Član 90. ovog Pravilnika glasi:

„Pravo na sredstva za sufinansiranje premija osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u toku godine izvrše osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:

a) stočarsku (objekti i stoka),
b) voćarsko-vinogradarsku i
c) povrtlarsku.

Korisnici ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Ministarstvu, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

a) polisu osiguranja za tekuću godinu i
b) dokaz o izvršenoj uplati osiguranja.

Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana isplaćuje se u iznosu do 30% iznosa osiguranja, a najviše do 30.000,00 KM po korisniku“.

Osiguranje u poljoprivredi će u godinama koje dolaze sigurno dobijati na značaju jer visoka ulaganja moraju da se obezbijede od rizika, koji su jedna od karakteristika poljoprivredne porizvodnje. Da je to zaista tako najbolje potvrđuje zašivljavanje protivgradne odbrane, širenje proizvodnje u zatvorenom prostoru i sve veća nabavka protivgradnih mreža. Osiguranje proizvodnje i imovine u poljoprivredi karakteriše savremeni način privređivanja u agraru i život na selu uopšte pa s pravom treba očikivati da će sa ukupnim osavremenjavanjem proizvodnje u poljoprivredi i revitalizacija osiguranja naći svoje mjesto i ulogu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*