Home » Voćarstvo » Štetočine maline

Štetočine maline

Pripremljeno u Agenciji za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, Područna jedinica Sokolac

Malinina buba

Malinina buba (Byturus tomentosus) – Napada vrhove izdanaka, cvjetne pupoljke, cvjetove i plodove. Prezimljava u zemljištu, ženka polaže jaja u cvijet i mlad plod. Larve se razvijaju u plodovima maline. Hemijsko suzbijanje se ne smije primjenjivati jer je tada malina u cvijetu. Preporučuje se stresanje, sakupljanje, spaljivanje insekata i obrada zemljišta.

Malinin cvetojed (Anthonomus rubi) – Prezimljava kao odrasli u zemljištu, polaže jedno jaje u cvjetni pupoljak, pravi zarez na cvjetnoj dršci, a larva se razvija u uvelom cvjetnom pupoljku. Suzbijanje identično kao za malininu bubu.

Malinin prstenar (Agerilus rubicola) – Razvija jednu generaciju. Larva prezimljava u srži izdanka. Imago u junu polaže jaja na koru mladih izdanaka, larve prave hodnike, zadebljanja i vrhovi izdanaka se lome. Sprečava se upotrebom zdravih sadnica, orezivanjem i tretiranjem hemijskim preparatima.

Malinin korebus (Corebus rubi) – Larva prezimljava u korijenu, a u vegetaciji buši spiralne hodnike u izdancima prema gore, koji se suše i lome. Imago se javlja u maju. Suzbijanje isto kao za prstenar.

Malinin moljac (Incurvaria rubiella) – Gusjenica je tamno crvene boje, hrani se nabubrelim pupoljcima. Ima jednu generaciju, a štetnost se ogleda u smanjenju prinosa i do 50 odsto. Suzbijanje hemijskim preparatima.

Malinina muha galica (Lasioptera rubi) – Ova štetočina prezimljava kao larva u galama u izdanku. Ima jednu generaciju. Imago leti od maja do avgusta. Na mjestu ubušivanja larve u izdanku obrazuje se gala (guka) i izdanak se lako lomi. Suzbija se izborom zdravih sadnica i orezivanjem i spaljivanjem izdanaka sa galama.

Malinina mušica (Thomasiniana theobaldi) – Ima tri-četiri generacije. Larva prezimljava u zemljištu. Leptiri polažu jaja u pukotine kore izdanaka, larve se ubušuju u izdanke i za 10-15 dana završavaju razviće, odlaze u zemlju i preobraze se u lutku. Štete su na izdancima, napadnuto tkivo nekrotira i to su ulazna vrata za patogene gljive  (Didymella…). Može da uništiti i 90 odsto roda. Suzbijanje se izvodi obradom zemljišta, orezivanjem i hemijskom zaštitom.

Oštećena malina

Malinin staklokrilac (Bembecia hylaeformis) – Ima jednu generaciju. Gusjenica prezimljava u korijenu, leptiri lete od maja do avgusta. Gusjenice se ubušuju u srž izdanka i grade dug hodnik od korijena do vrha. Zaštita se izvodi orezivanjem izdanaka do zemlje i spaljivanjem.

Mala zelena lisna uš (Aphis idaei) – Najštetnija uš na malini i ima sedam-osam generacija. Siše sokove iz zeljastih dijelova, kovrdža lišće i dobija se slab kvalitet ploda. Vektor je virusa. Važno je obaviti zimsko prskanje maline mineralnim uljima (Galmin, Oleometion, Galpar).

Majski gundelj (Melolontha melolontha) – Odrasli insekti oštećuju lišće, a larve korijen. Najveće štete nastaju u trećoj godini razvića. Suzbija se mehaničkim sakupljanjem odraslih, obradom zemljišta i primjenom zemljišnih insekticida.

Crveni pauk (Tetranichus althaeae) – Živi na naličju lišća, starije larve su žute. Napadnuto lišće postaje crvenkasto. Suva i topla ljeta su povoljna za razvoj ove grinje. Suzbija se prskanjem akaricidima (Mitac, Omite, Neoron,Ortus, Demitan) u periodu kad larve počinju da se pile.

Malinina grinja galica (Phillocoptes gracilis) – Ima više generacija. Posljedice napada su da listovi žute, neravni su i plodovi propadaju. Suzbija se isto kao crveni pauk.

Štetne nematode (Longidorus, Xiphinema) – Nematode su paraziti i vektori virusa. Napadnute biljke maline zaostaju u porastu, a izdanci se ponekad suše. Sprečava se zdravim sadnim materijalom i izborom nezaraženog zemljišta.

Štetni glodari – Poljski miš (voluharica) (Microtus arvalis) – Miševi se najčešće javljaju na neobrađenom, zakorovljenom zemlištu, uz međe i pašnjake. Treba ih suzbijati u poznu jesen kad ponestane hrane. Primjenjuju se mamci od pšenice, ječma, prekrupe i sitno isječenih jabuka, sve to pomiješano sa cinkfosfidom. Mamci se stavljaju u mišje rupe.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*