Home » Ratarstvo » Soja – punomasna hrana

Soja – punomasna hrana

Bitna u ishrani goveda

U ishrani visokoproduktivnih krava masti i ulja su odličan izvor energije jer imaju 2,25 puta više energije od ugljičnih hidrata, kojima se odlikuju žitarice. Stoga su uljarice, prije svega soja, suncokret i uljana repice, sve češće na „jelovniku“ muznih krava. Posebno veliki značaj ima soja.

Ova uljarica se kao stočna hrana pojavljuje kao punomasno zrno ili kao sojina sačma. Razlika u hemijskom sastavu je velika, pogotovu kada je riječ o sadržaju masti. Zrno soje sadrži oko 20 odsto masti u suvoj materiji, dok je u sačmi praktično nema. Zato je soja itekako značajna u ishrani krava i njene masti su korisne za proizvodnju mlijeka i stvaranje tjelesnih rezervi s posebno visokim stepenom iskotištenosti, čak i preko 80 odsto. Naučnici koji se bave ishranom visokoproduktivnih grla tvrde da je vrijednost punomasne soje oko 30 odsto veća od žitarica.

– Iako soja sadrži antinutritivne činioce, preživari s razvijenim želucem su manje osjetljivi od monogastičnih životinja i teladi. Zato je prerada soje od posebnog značaja, jer se na taj način otklanja štetni efekt inhibitornih materija u želucu mladih preživara – tvrdi dr Timotij Čobić.

U obrocima za krave može da se koristi nepržena soja u količini do 30 odsto. Pošto sadrži ureazu, sojino zrno ne treba mješati u obroku s ureom, jer bi ureaza mogla da dovede do razlaganja uree do amonijaka, a to bi pogoršalo ukus hrane i izazvalo gubitke azota. Dodavanje sojnog zrna u većini ogleda ispoljilo je pozitivan efekat u pogledu proizvodnje mlijeka i mliječne masti, ali razlike nisu statistički značajne. U nekoliko ogleda došlo je do smanjenja sadržaja proteina u mlijeku.

U Republici Srpskoj soja se, kao i druge uljarice, gaji na skromnim površinama. Naučni radnici se nedovoljno bave pitanjima racionalne i zdrave ishrane goveda. S pravom se treba nadati da će u vremenu koje dolazi poklanjati se veća pažnja strukturi ishrane pa i učešću soje u njoj.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*