Home » Voćarstvo » Rigolovanje bar tri mjeseca prije sadnje

Rigolovanje bar tri mjeseca prije sadnje

Savjet vinogradarima

Zemljište bitno za rod

Sve je veći broj poljoprivrednika u Republici Srpskoj koji se opredjeljuju za podizanje vinograda. Njihova iskustva su veoma skromna jer u našim krajevima savremeno vinogradarstvo nije „duboko pustilo korijene“, nema tradicije koja se prenosila s koljena ko koljeno, pa je struka i nauka pred velikim zadacima – da tim ljudima pomogne u osvajanju nove proizvodnje. U našem poglavlju „voćarstvo“ ubuduće ćemo pisati i o vinogradarstvu sa željom da koliko-toliko pomognemo novopečenim i budućim vinogradarima. Ovoga puta govorimo o rigolovanju.

U pripremi zemljišta za sadnju vinograda značajna mjera je rigolovanje. To je, ustvari, duboko oranje i rastresanje zemljišta na dubini 60-100 centimetara. Cilj je da se površinski plodniji sloj zemljišta zajedno s mineralnim i organskim –  melioracionim đubrivima, premjesti dublje, tj. tamo gdje će se obrazovati i najveća masa korijena budućih čokota. Istovremeno, dublji, a ujedno manje plodan sloj zemljišta premiješta se na površinu. Rigolovanjem se rastresa zbijeni i nepropusni sloj zemljišta. Rastresanjem jednog tako moćnog sloja zemljišta stvaraju se povoljni uslovi za nesmetan porast i grananje mladog korijena.

Rigolovanje treba da se obavlja najmanje tri mjeseca prije sadnje. Na taj način dovoljno je vremena za slijeganje zemljišta. Ujedno, zemljište se usitni pod dejstvom mrazeva, a prihvati i cjelokupnu količinu zimskih padavina.

Najbolje je ako se rigoluje cijela površina zemljišta na kojoj će se saditi vinograd. Tada se za ovaj proces koriste teški traktori i posebni plugovi, tzv. rigoleri.

Na malim površinama gdje je nemoguća primjena  traktora i rigolatora, ovaj posao obavlja se ručno. Tada se rastrese zemljište u pantljikama širine oko jedan metar, a u pravcu budućeg reda. Zemljište s dubine prvog ašova baca se na jednu stranu jarka, a s dubine drugog ašova na drugu stranu.  Na dubini trećeg ašova zemljište se samo rastrese. Pri zatrpavanju jarka površinski i dublji sloj zemljišta treba da zamijene svoja mjesta.

Pri sadnji pojedinačnih čokota takođe treba rastresti što veći sloj zemljišta. U tom slučaju kopaju se jame čije su stranice 70-80, a dubine oko 75 centimetara. I ovdje se zemljište prvog ašova izbacuje na jednu, a drugog ašova na drugu stranu jame. Na dubini trećeg ašova zemljište se samo rastrese. Prilikom zatrpavanja slojevi zemljišta treba da zamijene svoja mjesta.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*