Home » Pčelarstvo » Matica se kreće prema suncu

Matica se kreće prema suncu

Ne tražiti maticu bez potrebe

Pronalaženje matice u pčelinjem društvu je težak i komplikovan posao, često traje dosta dugo, pogotovo ako je pčelinje društvo jako sa velikim brojem pčela radilica. Ako se košnica drži dugo otvorena, a ramovi vade radi traženja matice, to može da ima i štetnih posledica, među kojima, smanjena proizvodnja a veća potrošnja meda, mogućnost pojave grabeži, uključivanje matice, veći napad štetočina, gubljenje vremena, odnosno znatan utrošak rada u neproduktivne svrhe itd. Uostalom, zašto bi tražili maticu kad se njeno prisustvo u košnici i njen kvalitet može utvrditi po ponašanju pčela radilica i po leglu.

Ako su pčele radilice smirene, normalno izleću i uleću u košnicu, normalno reaguju kad se košnica otvori i pčelinje društvo nadimi, ako ima radiličkog legla u svim fazama razvoja, siguran je znak da društvo ima maticu.

Kad radiličkog legla ima dosta, kad je kompaktno, odnosno kad matica polaže jaja u neprekidnom nizu, znak je da je matica dobrog kvaliteta. Na suprot tome, kad je radiličko leglo prošarano, mjestimično ga ima a mjestimično nema, odnosno kad matice ne polažu jaja u neprekidnom nizu, već „preskaču“ pojedine dijelove praznog saća i kad legla pčela radilica ima malo u košnici, znak je da je matica lošeg kvaliteta.

Međutim, u izuzetnim slučajevima maticu treba pronaći, na primjer, kad je treba obilježiti, kod nekih načina zamjene matica i tome slično.

Da bi se matica lakše i brže pronašla treba postupiti na sljedeći način:

Sve do 12 sati maticu treba početi traženje sa istočne strane a poslepodne sa zapadne strane košnice. Ovo pod pretpostavkom da se leglo počelo razvijati na sredini košnice, što je najčešća pojava. Interesantno je da sunce bitno djeluje na kretanje matice u košnici. U prepodnevnim časovima ona se skoro redovno nalazi na ramovima sa leglom na istočnoj strani od centra legla, odnosno košnice, oko podne u sredini legla, a poslije podne i predveče na ramovima sa leglom koji su udaljeni od centra legla prema zapadnoj strani.

Kad se želi tražiti matica, pčelinje društvo treba blago nadimiti kroz leto i to prije otvaranja košnice, a kad se košnica otvori odozgo ne treba nadimljavati, a ako mora, onda sasvim malo, da se matica ne bi povukla naniže ili u stranu, jer bi se u tom slučaju teže našla.

Ako se radi sporo i kad se pčelinje društvo tokom rada više puta nadimljava, ponekad se dešava da se matica sklanja po ćoškovima ramova, u krajeve košnice, rjeđe na zidove košnice i na podnjaču, pa je u tom slučaju praktično nemoguće pronaći.

Prema tome, ako se matica ne pronađe u prvom detaljnom pregledu, onda treba prekinuti traženje matice, košnicu srediti i zatvoriti, društvo ostaviti da se smiri, pa tek poslije par sati ponoviti traženje, razumljivo ako se na osnovu radiličkog legla utvrdi da je matica prisutna u košnici.

Facebook Komentari

2 komentara

  1. Kada držimo ram za satonošu,maticu če mo najlakše pronači ako gledamo niz ram.Svaka vam čast na ovom opisu.

  2. OD ISKUSTVO ZNAM DA 90 POSTO MATTICATA GO SLEDI SONCETO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*