Home » Lov » Jun u lovištu

Jun u lovištu

NA PREPELICU SA MJEROM

Jun je karakterističan po bujanju vegetacije, koja je u punom zamahu. Nisu još prevelike žege (ako ih ove godine uopšte i bude). U lovištu ima dovoljno hrane i vode. Mladi fazana i jarebica, koji su itekako ojačali, uveliko se kreći po prirodi. Neke srne i košute još donose mlade pa je čišćenje lovišta od štetočina dobro došlo i u ovom mjescu. Ali, s oprezom, bez većeg uznemiravanja, divljač voli svoj mir.

Sve ugroženiji

Love se srndaći. Naravno, tamo gdje lovačka udruženja nisu donijela odluku o dugogodišnjoj zabrani lova  ove divljači. Lovišta u Republici Srpskoj su naprosto desetkovana i populacija srneće divljači svedena je na najmanju mjeru. Mnoga lovačka udruženja opredijelila su se na petogodišnju pa čak i desetogodišnju zabranu lova. Cilj im je da se lovišta obogate srnama. Međutim, i tamo gdje ima srneće divljači i dozvoljen je lov, treba voditi računa da se ne odstrijele trofejni primjerci jer samo oni ostavljaju kvalitetno potomstvo. Rezultati genetičkih istraživanja populacije srna daju velike mogućnosti korisnicima i upravljačima lovišta da potpuno kontrolišu populaciju i na pravi način gazduju. Konrolisanom selekcijom, uspavljivanje jedinki – uzimanje krvi za genetičku analizu – telemetriju (obilježavanje i praćenje jedinki) – identifikacija odgovarajućih genetičkih markera – eliminisanje („odstrel“) jedinki koje nose „loše“ gene, pod rukovodstvom stručnih ljudi moguće je favorizovati jedinke sa željenim osobinama. Ali, kod nas se još uvijek sa divljači, pa i srnećom, gazduje „od oka“.

U junu su prepelice itekako aktivne. Njihova uloga u biološkoj borbi protiv čitavog niza u poljoprivredi štetnih insekata je itekako značajna. Zna se da prepelice za svoj  razvoj trebaju velike količine životinjskih bjelančevina, koje obezbjeđuju jedino jedući insekte i puževe u slobodnoj prirodi. U poljskim lovištima, gdje ima prepelica, godišnje se unište velike količine štetnih insekata i sjemena raznih korovskih biljaka, što predstavlja neprocjenjivu korist za poljoprivredu. Zbog koristi od prepelica, ima puno interesa da se što veći broj ovih malih koka kod nas gnijezdi i razmnožava, jer one u ovo doba godine uništavaju ogromne količine insekata koji se takođe u ovo doba godine razmnožavaju. Nažalost, prepelici se u mnogim lovištima ne poklanja dužna pažnja. Kod mnogih ona ima status „migracione divljači“ i nema je u lovnim osnovama tako da se prekomjernim izlovljavanjem uništavaju čitava jata, a u nekim sredinama čak dovodi na granicu opstanka. S obzirom da ove  male koke  imaju veliku ulogu i značaj moraće im se ubuduće pokloniti više pažnje.

I još nešto. U junu se uveliko nabavljaju mladi fazančići iz fazanerija. Njihov prihvat i podivljavanje nije baš jednostavan posao. Ako mu se ne pristupi krajnje ozbiljno, može se pretvoriti u najobičnije rasipanje sredstava.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*