Home » Pčelarstvo » Gdje smjestiti košnicu?

Gdje smjestiti košnicu?

SMJEŠTAJ KOŠNICA NA PAŠI

Pčele vole sunce

U toku priprema za seobu pčela na pašu nužno je obaviti više poslova koji će osigurati kvalitetan smještaj pčelinjih zajednica na terenu koji je odabran. Polazi se od toga da je teren pripremljen i uređen prije nego što košnice stignu na odredište. Ukoliko teren gdje će se košnice nalaziti za vrijeme paše nije očišćen, posebnu pažnju treba pokloniti sklanjanju zapaljivih materijala kao što su suve grane,  trava, slama i slični lako zapaljivi materijali. Na pašu se obično ide kada su visoke temperature i opasnost od požara nikako ne treba podcjenjivati. Ali, u ljetnim danima znaju udariti obilne kiše. Ako postoji i najmanja opasnost od bujica ili poplave, takva mjesta svakako treba izbjegavati.

Kako okrenuti košnice?

Najbolje da leta budu okrenuta na sjeveroistok, istok ili sjever. Koju ćete stranu odabrati zavisi u velikoj mjeri od konfiguracije zemljišta, a pogotovu od mjeseca u kojem se ide na pašu. Jedan iskusni i pedantni pčelar  doselio je svoje pčele na suncokret i postavio košnice u krug. Leta svih košnica bila su okrenuta prema centru kruga. Pprilikom dolaska na pašu sve pčelinje zajednice su bile priližno iste snage. Kada je na kraju paše izvršio vaganje  došao je do zaključka da su pčele čija su leta bila okrenuta na sjeveroistok  imale čak za trećinu meda više od košnica koje su „gledale“ na jugozapad. Vjerovatno su pčele čije košnice su bile okrenute sjeveroistoku ranije obasjavane suncem pa su ranije izlazile na pašu. Mnogo je bitno da pčele što ranije krenu na pašu jer biljke najviše luče nektar u toku noći i rano jutrom pa im je unos veći.

RUSKA ISTRAŽIVANJA

Ruski naučnici su vršili ispitivanja u Naučnoinstraživačkom institutu pčelarstva Ribno (Rjazanska oblast)  i utvrdili su da je temperatura od 37ºC krajnje nepovoljna kako za polaganje krpelja , tako i za samog krpelja. Pri toj temperaturi ženke krpelja skoro su potpuno prestale sa polaganjem jaja, a položena jaja propadaju. Čak odrasli krpelji na toj temperaturi uginu.

Na sunce ili u hladovinu?

Nije mali broj pčelara koji su pristalice smjepštaja košnica u hladovinu. Međutim, s tim se mnogi ne slažu. U knjizi „Racionalno vođenje pčelinjaka“ autor Branko Relić piše:

– Mnogi naši pčelari plaše se da će se saće u košnicama istopiti i srozati i da će leglo uginuti kada su košnice izložene jakom suncu. Međutim, ako košnica ima dobru ventilaciju i ako u blizini ima vode, čak i kada nema unosa nektara iz kojeg pčele crpe vodu, nema bojazni, jer će pčele uvijek u košnici održavati najpovoljniju temperaturu i vlažnost. Viša temperatura u košnici, ako postoji dobra ventilacija, doprinosi bržem sazrijevanju meda, jer voda iz nektara brže isparava, što omogućava njegovo brže sazrijevanje.

Po ovom uglednom autoru nešto viša temperatura u košnici ne pogoduje razvoju krpelja varoe. Čak temperatura od 35ºC, kakvu podržavaju pčele jakih zajednica oko legla, ne odgovara razvoju krpelja. I dalje, primijećeno je da nakon selidbe košnica na podnjači ima često veći broj grinja. To je zbog njihove osjetljivosti na povišenu temperaturu.

Očigledno je da na paši pčele treba smjestiti na osunčano mjesto.


Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*