Home » Voćarstvo » Voćarstvo sve popularnije

Voćarstvo sve popularnije

Mnogo novih voćnjaka

Semberija posljednjih godina sve više postaje i voćarski kraj. U mnogim selima podignuti su novi savremeni voćnjaci, a veliki broj poljoprivrednika se uveliko priprema da zasadi šljive, jabuke, višnje, kruške i druge vrste voća. Ova grana poljoprivrede je našla svoje mjesto i u Strategiji razvoja opštine Bijeljina do 2015. godine. Jedan od razloga za ekspanziju voćarstva je činjenica da se u semberskom kraju pojavljuju novi prerađivači voća. Pored fabrike „Sava“ koja radi u Bijeljini od daleke 1946. godine, sada su se pojavile nove firme – „Spektar drink“, „Tanasić“ i „Balatunka“. U pitanju je intenzivno gajenje biljaka, veoma profitabilna poljoprivredna proizvodnja, mogućnost otvaranja stalnih i sezonskih radnih mjesta i angažovanje starije populacije na poslovima u voćnjacima i oko voćnjaka.

Strategija razvoja opštine Bijeljina predviđa da se na kraju planskog perioda od ukupno 54.000 obradivih hektara zemljišta u opštini Bijeljina pod voćem nađe oko 5.000 hektara. Ukupna ulaganja bi dostigla visinu od 80 miliona konvertibilnih maraka, a bruto vrijednost proizvodnje na godišnjem nivou dostigla bi 50 miliona konvertibilnih maraka.

Kako obezbijediti sredstva za investiciona ulaganja u voćarstvu?

Strategijom je predviđeno da Agrarni fond opštine Bijeljina u ukupnim investicijama učestvuje sa pet odsto. Kreditna sredstva komercijalnih banaka učestvovala bi sa 30, a Vlada Republike Srpske sredstvima za razvoj sa 20 procenata. Iz sredstava Evropske unije obezbijedilo bi se 10 odsto ukupnih ulaganja, a vlastito učešće poljoprivrednih gazdinstava bilo bi oko 30 odsto. Na kraju, računa se i na sredstva međunarodnih donatora u visini od pet odsto planiranih investicionih ulaganja.

Da bi se obezbijedili potrebni kadrovski i drugi uslovi za razvoj voćarstva u ovom kraju predviđeno je da zaživi resurni centar za uzgoj voća, Vrijednost ovog projekta iznosila bi oko 400.000 konvertibilnih maraka. U Strategiji se akcenat stavlja na edukaciju i praćenje proizvodnje na svim nivoima.

Da bi se obezbijedio savremeni nastup na tržištu planira se uspostavljanje mreže skladišta sa kontrolisanim uslovima čuvanja proizvoda. U planu je, takođe, formiranje asocijacije gazdinstava, brendiranje, promocije, učešće na sajmovima i dr.

Razvoj voćarstva posebno je interesantan za brežuljkasti dio bijeljinske opštine koji gravitira planini Majevici. Tamo je zemljište podzolastog tipa i nije pogodno za povrće niti druge intenzivne kulture kao što su šećerna repa, soja, neke vrste žitarica i sl. pa se širenje voćarstva u selima ovog dijela bijeljinske opštine vidi kao velika šansa za ekonomski razvoj. Sam podatak da u tim selima živi oko 25.000 stanovnika dovoljno ilustruje o kako se značajnom poduhvatu radi.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*