Home » Pčelarstvo » Trovanje pčela na paši

Trovanje pčela na paši

Piše: Mr Renata Relić, Poljoprivredni fakultet Zemun, fotografija www.l-seifert.de

Pčela

Trovanje pčela na paši može da nastane toksičnim supstancama koje sadrže polen, nektar, medljikovac ili aromatični sastojci nekih biljaka. Ukoliko je otrovan nektar biljaka, simptomi trovanja se javljaju samo u periodu cvetanja tih biljaka. Ako je toksičan polen, simptomi mogu da traju sve dok se polen nalazi u košnici. Trovanje pčela na paši obično teško može da se razlikuje od trovanja pesticidima. Međutim, znaci trovanja biljkama na paši nastaju sporije i duže traju. Takođe, u ovom slučaju do trovanja obično dolazi u određenim područjima u isto doba godine, mada ponekad može i da izostane, dok pri trovanju pesticidima nema pravila. Trovanje hemijskim materijama dovodi do uginuća odraslih pčela, najčešće sakupljačica. Pri trovanju određenim biljkama efekti mogu da se ispolje na svim razvojnim stadijumima, zavisno od same toksične materije.

Trovanje i uginuće pčela usled nekih vrsta polena najčešće se dešava u proleće i to kada su pčele, zbog klimatskih prilika i kašnjenja vegetacije, prinuđene da najvećim delom posećuju biljke čiji polen ima toksična svojstva. Utvrđeno je da na pčele deluje toksično polen žabljaka (Ranunculus puberus), divljeg kestena (Aesculus hiposcastanum i Aesculus pavia), medveđeg ili divljeg luka (Alliumursinum) i nekih drugih biljaka. Znaci trovanja polenom žabljaka slični su znacima kao u slučaju opstrukcije creva polenom: mlade pčele izlaze iz košnice, drhte i ne mogu da polete. Uginule pčele su sitne, sa raširenim krilima i, često, izbačenim rilcem. Abdomen nije naduven. U slučaju trovanja polenom kestena abdomen može da bude naduven, a neke pčele gube dlačice i imaju crnu boju.

U Americi, na primer, nektar i polen vrste „konjskog kestena“ (Aesculus californica) dovode do promena na leglu, gde može da dođe do izostanka poklapanja ćelija, a samo leglo je raštrkano. Mlade radilice iz preostalog poklopljenog legla su često deformisane, bez dlačica i drhte. Matica smanjuje ili prestaje sa polaganjem jaja, ili leže trutove. Toksične materije biljke Gelsemium semper virens dovode do uginjavanja i mumifikacije lutki, a odrasle pčele gube dlačice i postaju crne, drhte i uginjavaju. Matica takođe može da ugine. Polen i nektar biljke Cyrilla racemiflora uzrok je „purpurnog legla“, jer su uginule larve plave ili purpurne boje. U Brazilu je utvrđeno da polen biljke Stryphnodendron sp. izaziva promene na leglu slične onima kod vrećastog legla, pri čemu nisu pronađene virusne čestice ili patogeni mikroorganizam koji bi mogao biti uzrok promena (Carvalho i Message, 1997).

Tokom lipove paše može ponekad da dođe do trovanja, kada se uginule ili polumrtve pčele i bumbari mogu naći pod samom lipom (Tilia spp). Bumbari su znatno osetljiviji od pčela i smatra se da je pojava trovanja vezana za sušne godine. Uzrok trovanja mednom rosom sa Tilie platyphyllos je rastvorljivi termostabilni toksin, za koji se pretpostavlja da je šećer koji nije iskoristljiv u metabolizmu pčela.

Mere za sprečavanje trovanja pčela sastojcima određenih biljaka nije lako sprovesti, posebno zbog sumnje da uzroci uginuća mogu biti i vurusi koji su u nekim slučajevima izolovani iz pčela za koje se sumljalo da su otrovane biljnim toksinima. Ukoliko se posumnja da je došlo do trovanja polenom, može se vršiti košenje i iskorenjivanje štetnog bilja (npr. žabljaka) ili, eventualno, premeštanje košnice na pašu gde su dostupne druge vrste bilja.

Bild von Lothar Seifert: <a href=“http://www.l-seifert.de/bilder-insekten/Biene-.html“ title=Biene“><b>Biene</b></a>

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*