Home » Lov » Povelja o lovu

Povelja o lovu

Iz međunarodnih lovačkih organizacija

Po propisima EU

Vijeće Evrope ostaje važno panevropsko tijelo kada dolazi do stvaranja okolinske i politike zaštite za njegovih 47 država članica, a najvažnija od njih ostaje Bernska konvencija o zaštiti divljači i prirodnih staništa. FACE, kao i prethodnih više od 20 godina, učestvovao je kao promatrač na 27. godišnjem sastanku Stalnog komiteta (T-PVS) održanog od 26. do 29. novembra. u Strazburu.

Predstavnici ugovornih strana (Srbija je nedavno postala 57.) i različitih tijela za zaštitu i nevladinih organizacija razmotrili su širok opseg tema – od potrebe određenih zemalja da investiraju više u iskorjenjivanje najezde stranih vrsta (kao što je siva vjeverica u Italiji i crvena patka u Holandiji) do negativnog uticaja na ptice selice novih farmi s turbinama na pogon vjetrom (Bugarska, Norveška) ili upravljanje smeđim medvjedom (Slovenija). Neka od pitanja bila su predstavljena samo kao informacije (kao što je zaštita evropskog bizona), ali je nekoliko rezultiralo usvajanjem formalnih preporuka upućenih stranama, ali i drugim zainteresovanim.

Kao rezultat intervencije FACE-a, Preporuka Italije o iskorjenjivanju sive vjeverice završena je pozivanjem na potrebu da sve zainteresovane strane – vlade, ali također i nevladine organizacije, za dobrobit životinja – informiraju javnost zašto je takva kampanja iskorjenjivanja (pucanjem i zamkama) neophodna. Dalje je odlučeno da od sada T-PVS bude odgovoran za dodjelu Evropske diplome za dobro upravljanje zaštićenim oblastima velike prirodne vrijednosti – što je prestižna nagrada koju treba obnavljati svakih pet godina nakon ocjenjivačke misije na licu mjesta. Za FACE, međutim, glavna tačka dnevnog reda bila je konačno usvajanje Evropske povelje o lovu i bioraznolikosti, koja je rezultata dvogodišnjeg procesa pažljive izrade, u veoma tijesnoj saradnji s FACE-om i drugim reprezentativnim grupama i individualnim ekspertima.

Konačna povelja o lovu identificira za svaki od 12 glavnih principa set specifičnih smjernica za vladine vlasti odgovorne za zakonodavstvo i politike o lovu, kao i za lovce i za operatere lovačkog turizma (agencije, lovačke organizacije itd). Povelja želi osigurati da se lov i lovački turizam u Evropi prakticiraju na održiv način i daje pozitivan doprinos zaštiti vrsta i staništa i potrebama društva. Na ovaj način Povelja predstavlja formalno priznanje na evropksom nivou uloge održivog lova za bioraznolikost i ruralni razvoj. Nakon usvajanja Povelje od strane T-PVS-a u martu 2008. godine. FACE je objavio atraktivnu dvojezičnu (engleski i francuski) knjižicu sa 12 principa i njihovim smjernicama kao način da se dade šira promocija ovog odličnog oruđa za zaštitu.

U konsultacijama sa Sekretarijatom Vijeća Evrope, sadržaj ove FACE-ove publikacije je ograničen na sumaran uvod nakon kojeg slijede stavrnih 12 principa Povelje, kako bi se omogućilo čitanje i razumijevanje kod šireg kruga zainteresovanih. Na ovaj način knjižica će biti dodatak punom tekstu Povelje, koja je već dostupna na web stranici Vijeća Evrope: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Bern/sc27_en.asp. Istog mjeseca na Generalnoj skupštini FACE-a dr S. Brainred (Norveška), autor Povelje, pozvan je da predstavi sadržaj ovog dokumenta i raspravi s članovima o njegovom uticaju na održivi lov i bioraznolikost. Članovi FACE-a su posebno pozdravili FACE-ovo objavljivanje ove atraktivne knjižice u kojoj je predstavljeno 12 principa, što je ih učinilo dostpunim, besplatno, organizacijama njegovim članovima, specijaliziranim medijima, evropskim političarima i zvaničnicima, kao i drugim donosiocima odluka uključenih u zaštitu i održivo upravljanje divljači. Za kraj, ona se također može skinuti sa FACE-ove web stranice – www.face.eu/fs-publications.htm.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*