Home » Aktuelnosti » Podrška područjima sa težim uslovima privređivanja

Podrška područjima sa težim uslovima privređivanja

Član 14. Zakona o poljoprivredi

(1) Podrška područjima sa težim uslovima privređivanja u poljoprivredi podrazumijeva pravo na podsticajna sredstva, da bi se u tim područjima održala poljoprivredna proizvodnja i odnsi se na:

a) brdsko-planinska područja i
b) područja nepovoljnih pedoloških i hidroloških obilježja.

(2) Podrškom iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje se odgovarajući nivo dohotka i životnog standarda poljoprivrednim gazdinstvima sa tih područja, te poboljšava njihov ekonomski položaj i smanjuje depopulacija.

(3) Propis kojim se utvrđuju područja iz stava 1. ovog člana, donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*