Home » Povrtarstvo » Papriku gajiti udaljeno od kukuruza

Papriku gajiti udaljeno od kukuruza

Dalje od kukuruza

Za suzbijanje kukuruznog plamenca primjenjuju se agrotehničke, biološke i hemijske mjere, a takođe se gaje i otporni i tolerantni hibridi. Obradom zemljišta na dubini od 30 centimetara i zaoravanjem biljnih ostataka u kojima gusjenice prezimljavaju, postižu se dobri rezultati u borbi protiv ove šteočine. Ako zaoravanje nije obavljeno u jesen, navedene biljne ostatke treba uništiti najkasnije do sredine maja, da bi spriječili izlijetanje leptira prve generacije. Najbolje je papriku ne gajiti poslije kukuruza, a ni u blizini ovog usjeva.

Tretiranje insekticidima treba obaviti sedam do deset dana nakon pojave leptira druge generacije. Vrijeme tretiranja najbolje se određuje tako što se prati let leptira pomoću lovnih lampi ili feromonskih klopki. Na našim prostorima za sada nema registrovanih preparata za suzbijanje ove štetočine na paprici. U svijetu se koriste bioinsekticidi na bazi nakterije Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Takođe, koriste se i klasični insekticidi za suzbijanje plamenca na kukuruzu – Talstar 10-EC, Desis EC-2,5 i drugi. Kako je kukuruz glavni domaćin kukuruznog plamenca, štetočinu treba suzbijati na kukuruzu, kako bi se spriječilo njegovo širenje na papriku – savjetuje dipl. inž. Dragana Božić u reviji „Moć prirode“.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*