Home » Ratarstvo » Oskar – ozimi tritikale

Oskar – ozimi tritikale

Tritikale

Selekcionari Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banjoj Luci kontinuirano rade na novim sortama žitarica, ali i drugih poljoprivrednih usjeva, dajući na taj način doprinos unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Među priznatim sortama strnih žita pažnju poljoprivrednika privlači sorta ozimog tritikalea – oskar.

Kako je nastala sorta „oskar“?

Banjalučki selekcionari ističu da njihova gen kolekcija tritikalea raznih varijanti iznosi oko 150 genotipova, svrstanih u odgovarajuće grupe koje su potrebne radi lakšeg i jednostavnijeg formiranja programa oplemenjivanja, kao i realizacije istog. Na godišnjem nivou se napravi oko 100 kombinacija ukrštanja. Sav materijal se gaji u kombinaciji pedigre metod i metod u smješi zavisno od generacije razdvajanja. Izdvojene linije se siju u preliminarnim i komparativnim ogledima, testiraju na potrebne osobine i nakon toga prijavljuju sortnoj komisiji . Osnovni materijal za ovaj program bile su sorte: Almo, Bogo, Alda, Korn Mah (Corn Mah), Korn vinter (Corn winter), Presto, KG-20 i domaće linije heksaploidne pšenice, kao i linije tritikalea. Prosto ukrštanje navedenih sorti izvedeno je 1997 do 2002. godine.

Hibridni materijal uzgajan je po pedigre metodu. Fenotipski ujednačena linija sa oznakom BL T-21, kao jedna od značajnijih izdvojena je u zadnjih nekoliko godina iz šeste filijalne generacije. Sve važnije i potrebne osobine praćene su tokom preliminarnih i komparativnih ogleda na oglednom polju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, u komparaciji sa oko trideset sorti (stranih, domaćih, starih i novijih), kao vodećih sorti u proizvodnji na našim prostorima. Linija je prijavljena sortnoj komisiji u Beogradu, za testiranje na lokalitetima Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica, Zaječar, Sombor, Kragujevac i Banja Luka u 2004. godini te na osnovu dobijenih dvogodišnjih rezultata priznata, odnosno dozvoljeno uvođenje u proizvodnju na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Sorta oskar ostvarila je prosječan prinos zrna od 8.952 kilograma po hektaru, što je za 335 kilograma više od standarda. U izrazito sušnoj 2002. godini najveći prinos ova linija ostvarila je u uslovima Banja Luke – 7.546 kilograma.

Da bi nova linija (sorta) imala visok genetički potencijal, a uz to još i stabilan proizvodni potencijal, ona treba da u sebi ima ugrađenih, što više pozitivnih agronomskih osobina, kao npr. otpornost na niske temperature, otpornost na polijeganje, tolerantnost na važnije bolesti, što je moguće krupnije i dobro naliveno zrno, veći broj zrna u klasu (preko 40), ranostasnost itd.

Priznavanjem sorte tritikale oskar proizvodni asotiment našeg podneblja bogatiji je za jednu odličnu sortu, koju karakteriše visok genetički potencijal zrna, odlična otpornost na niske temperature, izuzetno krupno zrno ze odličnu zapreminsku težinu. Ovo je prva sorta ozmog tritikalea priznata na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pored odličnih agronomskih osobina ova sorta ima odlične i tehnološke osobine. Sadržaj proteina je oko 15 odsto, a praćen je vrlo dobrim vrijednostima tehnoloških osobina.

Tvorci nove sorte ozimog tritikalea oskar su dr Dragan Mandić, prof. dr Stojan Nikolić, dipl. ing. Goran Đurašinović i mr Miloš Nožinić.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*