Home » Voćarstvo » Mlade jagode – dobar rod

Mlade jagode – dobar rod

Ne gajiti dugo na istom mjestu

Stručnjaci preporučuju da se jagode ne gaje na istom mjestu. Naime, loša je navika nekih proizvođača da im jagodnjak na istom mjestu bude čak po četiri godine. To je predug period gajenja. Ukoliko se želi dobar rod, a tome teži svaki proizvođač, ne bi trebalo gajiti jagode više od dvije godine. Isti živići na istom mjestu – niži prinosi. Na taj način se smanjuje efikasnost gajenja i finansijski rezultat je sve slabiji. Razlog je što se biljke iscrpljuju i daju sve niže prinose.

Istina, postoje jagodnjaci stari i po šest godina, ali treba postaviti pitanje ekonomske opravdanosti održavanja takvih jagodnjaka. U naprednim zemljama, gdje je proizvodnja jagoda organizovana po savremenim tehnološkim dostignućima, jagodnjak traje osam do deset mjeseci. Ustvari, poslije prve obilne berbe jagodnjak se krči i zasniva novi. To je veoma interesantan način gajenja jer sadni materijal predstavljaju frigokonzervisani živići koji se sade u nađubrenu zemlju sa oko 300 kilograma kvalitetnog stajnjaka po aru. Stajnjak se riljanjem na 40 do 50 centimetara izmiješa sa zemljom. Na taj način se obezbjeđuje rastresitost tla, punog vazduha. Sadnja se obavlja uz obilno zalivanje kako tokom sadnje tako i narednih nekoliko dana dok bokori dobro ne ozelene.

Već u ranu jesen stvaruju se bogati začeci cvasti. Oni će se u proljeće rascvjetati, ranije ili malo kasnije zavisno od klimatskih uslova i nadmorske visine. Odgajivači jagoda će na taj način na samo jednom aru, ukoliko ne bude ništa nepredviđeno, ubrati oko 300 klograma crvenih plodova poslije devet-deset mjeseci. Na taj način se obezbjeđuje brži obrt uloženih sredstava, a to je veoma bitno za ostvarivanje čiste dobiti.

Da bi jagodnjak mogao da se podiže tako brzo, dobro je da se nalazi u neposrednoj blizini domaćinstva tj. na okućnici kako bi proizvođač mogao sve da prati i blagovremeno preduzima odgovarajuće radnje.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*