Home » Aktuelnosti » Kvalitet određuje visinu premije

Kvalitet određuje visinu premije

Premije za mlijeko u Republici Srpskoj

Kvalitet na cijeni

Proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj stimulisani su najnovijim propisima da prerađivačima i drugim otkupljivačima isporučuju što kvalitetnije mlijeko. Na to ih upućuje Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2010. godinu. Ovim podzakonskim aktom predviđeno je da pravo na premije za kravlje, ovčije i kozje mlijeko imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja mlijeko isporučuju prerađivačima mlijeka direktno ili preko organizatora otkupa.

Novina je da svaki od prerađivača ili otkupljivača mora imati ugovor sa ovlaštenom laboratorijom koja će utvrđivati kvalitet svježeg sirovog mlijeka. Taj posao će se obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka. Tek kada se utvrdi kvalitet mlijeka odrediće se visina premije. Jer, Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2010. godinu predviđeno je da mlijeko ekstra klase bude premirano sa 0,22 konvertibilne marke po kilogramu, mlijeko prve klase sa 0,20, mlijeko druge klase sa 0,18, mlijeko treće klase sa 0,14 i mlijeko četvore klase i ono za koje nije utvrđena klasa sa 0,10 konvertibilnih maraka po kilogramu.
Očigledno je da se stimulišu proizvođači mlijeka koji brinu o kvalitetu mlijeka, zdravlju svojih grla, higijeni u štali i ostalim uslovima, što im obezbjeđuje kvalitetnu proizvodnju. Sva grla koja daju mlijeko za tržište moraju imati zdravstveni mliječni karton.

Ovakav način određivanja premija za mlijeko pogodiće sitne proizvođače koji nemaju sve uslove za kvalitetnu proizvodnju. Oni će imati motiva da ulažu u osavremenjavanje proizvodnje mlijeka pa se s pravom treba nadati da će novi način određivanja premija biti u funkciji podizanja kvaliteta proizvodnje mlijeka.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*