Home » Stočarstvo » Kako spriječiti pojavu mliječne groznice (porođajna pareza)

Kako spriječiti pojavu mliječne groznice (porođajna pareza)

Savjeti iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, pripremljeno u Područnoj jedinici Trebinje

Pojava i uzroci oboljenja

 

Pojava ove bolesti je vezana za uzrast krava, vrlo rijetko se javlja kod prvotelki, a mnogo češće kod starijih životinja. Češće obolijevaju krave koje daju preko 20 litara mlijeka. Kada krava jednom oboli, obolijeva poslije svakog telenja.

! Do pojave bolesti dolazi usljed niskog nivoa kalcijuma u krvi.

! Početak lučenja mlijeka predstavlja veliki pritisak na bilans kalcijuma.

! Poremećaj metabolizma kalcijuma, fosfora, amgnezijuma i vitamina D.

Elementi u serumu   Normalno mg %   Fiziološka hipokalcemija      Porađajna pareza

______________________________________________________________________

Kalcijum                          9,4                             7,0                                5,5

Fosfor                              4,7                             3,5                                 2,4

Magnezij                         1,8                             1,5                                 1,0

Simptomi bolesti

! Bolest počinje 6-48 sati poslije telenja, a najduže 72 sata po telenju.

! Krava prestaje sa uzimanjem hrane i ne preživa (nemirna je i uplašena).

! Dolazi do pareze zadnjeg a potom prednjeg dijela tijela.

! Krava padne uz podrhtavanje mišića.

! Krava gubi svijest, zabaci glavu i vrat, ukoči i ispruži noge.

! Diše usporeno uz krkljanje i hroptanje.

! Ako se odmah ne pristupi liječenju, nastupa smrt.

Terapija

! Davanje kalcijum-boroglukonata ili kalcijum-hlorida (parenteralno), 25-100 grama, neposredno poslije prvih znakova bolesti.

! Obično se daje 500 cm³ rastvora kalcijum-glukonata.

! Prilikom terapije treba voditi računa jer suvišne količine kalcijumovih soli mogu dovesti do oštećenja srca (dozu treba pažljivo izračunati a intravenozno unošenje mora biti sporo).

Preventiva

! Davanje hrane koja ima kalcijum, fosfor i magnezijum u odnosima 2:1:0,4

Od trenutka zasušenja do 14 dana prije telenja

Kalcijum, fosfor, magnezijum

! Kravu hraniti kao da daje šest litara mlijeka dnevno.

! Smanjiti količinu sočnih hraniva.

! Smanjiti količinu koncentrata do maksimalno 1 kg/dan.

! Davati sijeno lošijeg kvaliteta (ne lucerkino i mladokosno livadsko dijeno).

! Davati vitaminskomineralni dodatak sa Ca, P i Mg.

Od 14 dana prije telenja

! Ostati na istoj količini sočnih hraniva kao u razdoblju prije.

! Povećati udio koncentrata na 1-2 kg/dan (kod grla koja su ranije imala mliječnu groznicu) ostati na istoj količini – do 1 kg).

! U obrok uvesti kvalitetno livadsko i lucerkino sijeno u malim količinama – tek toliko da učestvuju u obroku.

! U ovoj fazi je dobro kravi dati dozu selena i koktel vitamina AD3E.

! Uz konsultaciju sa veterinarom 1 – 2 dana prije telenja dati mineralni dodatak kao za krave koje su u laktaciji (sa većim sadržajem kalcijuma).

Period nakon telenja

! Krava je voljna i sposobna ponovo da jede šest do osam sati nakon telenja.

! Posebno voditi računa o visokoproizvodnim kravama, pratiti njihovo ponašanje, kako uzimaju hranu, da li preživaju i u slučaju pojave simptoma na mliječnu groznicu odmah pozvati veterinara.

! Stalno pratiti ponašanje svakog grla koje se oteli nekoliko dana nakon telenja jer se groznica može pojaviti i treći dan.

! Treba povećati količinu obroka prema rezultatima prve kontrole (sedam dana nakon telenja), tako da krava 25-30 dana po telenju uzima puni obrok, koji bi trebao ići što duže (oko četiri mjeseca nakon telenja).

Osnova preventive je u ishrani:

! Dovoljna i potpuna ishrana u toku cijelog dana, s tim da je kabasti dio uvijek prvi a koncentrovani dio nakon toga.

! Ravnomjerna ishrana tokom cijele godine, da odgovara potrebama pojedinih proizvodnih faza krave.

! Raznovrsna hraniva u obrocima da bi se zadovoljio sadržaj potrebnih hranivih materija.

! Hrana mora biri raznovrsna i bez štetnih primjesa.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*