Home » Stočarstvo » Jasle u ovčarniku

Jasle u ovčarniku

Od velike koristi

Jasle su osnovni dio opreme u ovčarniku i njima treba posvetiti posebnu pažnju. Njihova konstrukcija treba da omogući ishranu ovaca različitim hranivima koja se koriste u procesu proizvodnje, i to: sijenom, silažom, koncentratom i granulisanom hranom – naglašava Rade Radovčić, diplomirani inženjer arhitekture.

Postoji veliki broj rješenja za jasle u ovčarniku. Za objekte od 50 grla i više preporučuju se jasle kombinovane sa ogradom boksa.

Hrana se u jasle sipa iz hodnika, tako da odgajivač ne mora zbog toga da ulazi u boks (eventualni rastur se lako pokupi sa betonskog poda hodnika, a ovce jedu u prirodnom položaju pa nisu prinuđene da hranu čupaju kao kod tradicionalnih jasala). Na ovaj način najkvalitetniji dio sijena, list, ostaje u jaslama i ovca ga može pojesti i ne pada na prostirku, gdje se gubi. Takođe, ove jasle svojim oblikom omogućavaju pravilno korištenje koncentrata, jer on zbog nagiba klizi prema ovci. Naročito su podesne za silažu. Drugi tip je, što se tiče samog korita jasala, isti ili je ograda konstruisana tako da ovca dok jede fiksira glavu u prorez na ogradi i tako je još više smanjen rastur hrane.

Konstrukcija ovih jasala je takva da se one mogu lako demontirati i ukloniti prilikom čišćenja stajnjaka i ostalih zahvata u objektu. Osnovna konstrukcija je metalna, a ostali dijelovi su od ploča za oplatu. Građevinske ploče „Blažujka“ (i slične) dale su odlične rezultate. Prilikom izrade moramo strogo voditi računa da sve ivice dobro obradimo, da ne bi došlo do povređivanja životinja, zaplitanja vune i sl. Sve metalne dijelove treba zaštiti od korozije.

Druga dva tipa jasala su podesnija za manje ovčarnike, takođe služe za sve vrste hraniva, a i vrlo su pogodne za prihranjivanje jagnjadi. Iz ovih jasala može, bez guranja, da jede 20-25 jagnjadi.

Treba naglasiti da sve vrste jasala i sve ostale opreme koja se ugrađuje u ovčarnik svojom konstrukcijom mora omogućiti lako podizanje istih, istovremeno sa rastom prostirke u objektu. Ovo stvara određene konstrukcione teškoće koje poskupljuju opremu objekta, ali je neophodno za njegov normalan rad.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*