Home » Ratarstvo » Deset osnovnih pravila pri korišćenju sredstava za zaštitu bilja

Deset osnovnih pravila pri korišćenju sredstava za zaštitu bilja

Savjeti iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, pripremljeno u Područnoj jedinici Sokolac

Oprez prije svega

1. Integralna zaštita bilja. Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na osnovu principa integralne zaštite bilja. To znači: sredstvo za zaštitu bilja primjeniti tek onda kada su sve druge mjere (agrotehničke, biološke, mehaničke i dr.) iscrpljene.

2. Informacije o zonama zaštite voda. Prije početka nove sezone provjeriti koja se polja nalaze u vodosabirnim zonama. Te površine bi trebalo obilježiti. Obavezno poznavati zakon o zaštiti voda.

3. Uputstvo o zaštiti na ambalaži sredstva. Ukoliko se polje nalazi u oblasti zaštite voda, pri kupovini sredstava za zaštitu bilja provjeriti da li je upotreba dozvoljena u vodosabirnim zonama.

4. Održavanje mašina za primjenu za zaštitu bilja u ispravnom stanju. Mašine za zaštitu bilja moraju uvijek obezbijediti ravnomjernu količinu radne tečnosti. Zbog toga je neophodno da prskalica uvijek bude u isrpavnom stanju, naročito rasprskivači, pumpa, ventili, zaptivači i sl. Iz tog razloga, prije početka svake sezone mašinu treba testirati na probnom stolu, kako bi svi elementi bili provjereni i neispravni zamijenjeni.

5. Pratiti vremenske uslove na parceli na kojoj će se realizovati zaštita. Sredstva za zaštitu bilja ne primjenjivati ukoliko se očekuje kiša kako ne bi došlo da spiranja. Tretirati samo ukoliko je brzina vjetra do tri metra u sekundi, kako bi se izbjeglo zanošenje.

6. Izbjeći prosipanje tečnosti. Prilikom punjenja rezervoara ili suda za primjenu sredstava za zaštitu bilja, spriječiti prosipanje tečnosti da ne bi došlo do zagađivanja površinskih i drugih izvora vode.

7. Voditi računa o zonama u neposrednoj blizini vodenih površina. Prilikom jakih padavina, sredstva za zaštitu bilja mogu nakon tretiranja dospjeti u površinske vode. Zato se ne smije tretirati zona u neposrednoj blizini vodenih površina što bi trebalo biti naglašeno u uputstvu o primjeni sredstava.

8. Ostaci iz ispražnjene ambalaže. Praznu ambalažu tečnih sredstava za zaštitu bilja temeljno isprati i ispirak dodati tečnosti za tretiranje (u rezervoar mašine) ili eventualno prosuti po već tretiranoj površini.

9. Ne dopustiti da neutrošeno sredstvo ostane u rezervoaru mašine. Praviti samo onoliko količine radne tečnosti koliko je potrebno za tretiranje određene površine. Ukoliko preostane, ostatak razblažiti u odnosi 1:10 i nanijeti na tretiranu površinu.

10. Pranje mašine za zaštitu bilja. Poslije završenog rada mašinu obavezno oprati spolja i iznutra. Vodu sa kojom je izvršeno pranje nikako ne prosipati u kanalizaciju ili tokove površinskih voda. Poželjno je da se pranje mašine obavi, ukoliko je to moguće, po završetku tretiranja. Ukoliko nije, istu vodu sakupiti i prosuti na mjesto za deponovanje.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*