Home » Aktuelnosti » Zemljište

Zemljište

Citiramo:

Veliki potencijal

Republika Srpska raspolaže sa ukupnom zemljišnom površinom od 2,482.117 ha. Pod poljoprivrednim površinama nalazi se oko polovine svih zemljišnih površina ili tačno 1,240.628 ha, od kojih 70,9 odsto otpada na obradive površine, a 26,3 odsto na pašnjake i ostalo predstavljaju ribnjaci i trstici.

Poljoprivredne površine su najrasprostranjenije na sjeveru. U najplodnija zemljišta spadaju aluvijalna karbonatna i nekarbonatna tla i dolinska smeđa zemljišta. Bogatstvo poljoprivrednih i oraničnih površina po stanovniku je znatno izraženija u odnosu na neposredno okruženje, a naročito na prosjek zemalja Zapadne Evrope.

(Iz Strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske do 2015. godine)

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*