Home » Ratarstvo » Tečni stajnjak – dragocjen

Tečni stajnjak – dragocjen

Ishrana biljaka bez mineralnih đubriva

Analize statističkih podataka o potrošnji mineralnih đubriva govore da je kod nas, a i šire, posljednjih godina došlo  do smanjenja upotrebe mineralnih đubriva. Imajući u vidu ekonomski položaj poljoprivrede (nedovoljno zaštićena domaća proizvodnja, uvođenje poreza na dodatnu vrijednost i dr.) nije realno očekivati da bi u skorije vrijeme moglo doći do preokreta.

I tečni stajnjak koristan

U takvoj situaciji ublažavanje problema ishrane biljaka moguće je efikasnijom upotrebom svih vrsta organskih đubriva i primjenom naučnih i stručnih znanja iz oblasti đubrenja i očuvanja plodnosti obradivih površina.

Jedno od takvih đubriva svakako je i tečni stajnjak. Nije mali broj stočarskih farmi s tečnim izđubravanjem. Stoka se gaji bez prostirke (ili sa daleko manjim količinama nego što je uobičajeno) i do tečnog đubriva se dolazi malim utroškom radne snage i uštedama materijala za prostirku. Dobro opremljena domaćinstva čuvaju životinjske izlučevine – mokraću i izmet u tečnom stanju  tako što se gubi veoma malo organske materije i hraniva. Ona ostaju u direktno pristupačnom stanju za neposrednu ishranu biljaka.

Naši poljoprivrednici praktikuju da tečni stanjak iznose na obradive površine bez bilo kakvih prethodnih priprema poslije kraćeg sazrijevanja koje traje jedan do tri mjeseca. Dobro je izvršiti miješanje sadržaja iz sabirnih jama kako bi se izvršila homogenizacija izđubrene mase. Ovo se praktikuje na malim poljoprivrednim gazdinstvima, a na velikim stočarskim farmama instaliraju se sistemi za obradu naturalnih otpadnih voda (separatori, aeratori – uređaji za proizvodnju biogasa i dr.) tako da se bitno mijenja sastav tečnog đubriva što je složenija oparacija koja traži skupu opremi i visok stepen stručnosti.

Na osnovu brojnih ispitivanja sastava tečnih stajnjaka i najčešće sadržaja mikroelemenata i prisustva skoro svih mikroelemenata, može da se zaključi da imaju značajnu fertilizacionu (plodnu, rodnu – prim. urednika) vrijednost. Ovome posebno treba dodati vrijednost ovih đubriva, za razliku od čvrstih stajnjaka, što su skoro svi hranljivi elementi u njima u direktno pristupačnom stanju za biljke, identično vodorastvorljivim mineralnim đubrivima – savjetuju stručnjaci.

Ispitivanja koja su rađena potvrdila su da je zastupljenost nepoželjnih soli, natrijuma i dr, te štetnih teških metala kao što su olovo, kadmijum, nikl i hrom, vrlo mala, pa čak i ispod dozvoljenih koncentracija u vodama za navodnjavanje. Što se tiče pH vrijednosti  ona se kreće od 5,5 do 7,5 što takođe može da dobije zadovoljavajuću ocjenu.

Poslije primjene tečnog stajnjaka u značajnoj mjeri se povećavaju mikrobiološke aktivnosti u zemljištu. Uz sve ovo treba naglasiti da poljoprivredna struka i nauka ne poznaje jeftiniji način rješavanja problema otpadnih voda i izmeta u stočarskoj proizvodnji. Na manjim poljoprivrednim gazdinstvima cijeli posao može da se obavi brzo i efikasno nabavkom samo jedne odgovarajuće cisterne.

Facebook Komentari

One comment

  1. Interesuje me koliko je dobar tecni stajnjak za djubrenje vocnjaka? I dali treba i kako primeniti da nebi doslo do nezeljenih efekata(recimo pH)? Unapred hvala!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*