Home » Voćarstvo » Sve je više vinograda

Sve je više vinograda

Vinova loza je u Republici Srpskoj tradicionalno rasprostranjena na području Hercegovine. U tim krajevima se proizvode veoma kvalitetna vina, koja dobijaju visoka priznanja na poljoprivrednim sajmovima, izložbama i drugim manifestacijama. Međutim, gajenje vinove loze „inficiralo“ je posljednjih godina i ne baš mali broj novopečenih vinogradara na sjevernom dijelu Republike Srpske.

Vinogradi i na sjeveru RS

Vinova loza ima stroge zahtjeve prema klimi. Od svih klimatskih činioca za nju su najvažniji temperaturni uslovi i količina padavina. Temperatura vazduha je najvažniji faktor koji ograničava ili omogućava gajenje ove poljoprivredne kulture. A na temperaturu vazduha najveći uticaj imaju geografska širina i nadmorska visina.

Bosna i Hercegovina se nalazi u geografskoj zoni, gdje se može gajiti vinova loza. No, zbog planinskih masiva njen veći dio nije pogodan za gajenje vinove loze. Temperaturni uslovi su najčešće limitirajući faktor za njeno gajenje. Područja koja imaju temperaturnu sumu iznad 3.300 stepeni Celzijusa u toku vegetacije smatraju se povoljnim za gajenje vinove loze. Stručnjaci savjetuju da se vinova loza ne gaji u krajevima gdje se živa u termometru spušta ispod 18 stepeni i gdje ima ranih jesenjih i poznih proljetnih mrazeva. U kontinentalnom dijelu Bosne i Hercegovine mogu se podizati vinogradi, ali ne u krajevima sa nadmorskom visinom većom od 400 metara. U Republici Srpskoj to su, uglavnom, brežuljkasti krajevi koji gravitiraju rijeci Savi. U njima ima više toplote tokom vegetacije i rjeđa je pojava ekstremno niskih temperatura.

Danas se vinova loza najviše gaji na području opština Laktaši i Prnjavor te na području Banja Luke. Tamo se već pojavljuju profesionalni vinogradari koji podižu vinarije manjeg kapaciteta. Svake godine Banja Luka je domaćin jedne lijepe manifestacije posvećene vinu. U posljednje vrijeme počinju da se zasnivaju novi vinogradi i na području Dervente, Doboja, pa i Bijeljine. S pravom se treba nadati da će ovi krajevi u narednim godinama postati poznati po pojedinim sortama vinove loze, koje mogu da se uspješno gaje i u ovim krajevima.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*