Home » Voćarstvo » Sistem uzgoja jagoda na PVC foliji

Sistem uzgoja jagoda na PVC foliji

Pripremio: Mr Zaim Elezović

Viši prinosi i do 40%

Ovaj način gajenja sastoji se u pokrivanju zemljišta crnom ili zelenom PVC-folijom. Plastična folija se koristi radi povećanja toplote zemljišta, konzervisanja vlage u zemlji, radi sprečavanja rasta korova i zaštite od ispiranja. Na ovaj način prinosi se povećavaju za 30-40 odsto a vrijeme sazrijevanja plodova je ranije za pet do deset dana od gajenja na otovrenom polju. Plodovi na foliji su kvalitetniji, čistiji, bolje obojeni, nema borbe protiv korova, nema problema od zamjene što sve povećava rentabilnost gajenja za 30-40 odsto.

Za zastiranje zemlje (leja) koristi se folija debljine 0,2-0,4 mm, od čega zavisi trajnost folije.

Zemljište se zastire ručno ili mašinski. Folija se ravnomjerno rasteže na sve strane, da bude zategnuta i da se oborinska vlaga na njoj ne zadržava. Ako je širina folije 120 cm, pravi se blago izdignuta leja od dobro usitnjene i pođubrene zemlje. Leja se zastire folijom a van zemlje se vidi 90 cm folije. Sa strane se u kanaliće 15-20 cm polaže folija i zagrne zemljom. Između dvije trake pravi se prostor (staza) širine 40 cm. Na sredini folije a na razmaku 40 cm sade se dva reda jagoda sa razmakom u redu 25-30 cm. Ovakvim načinom se na hektar zasadi 40.000 živića jagoda. Ako mašinski nisu izbušene rupe na foliji se buše otvori promjera pet-sedam centimetara sa specijalnom sadiljkom.

Pored gajenja na PVC foliji posoji i gajenje na foliji formiranjem (pokrivanjem) jagoda plastičnim tunelima. Na polukružnu konstrukciju u obliku luka postavlja se najlon koji pokriva jagodu tokom zime i ranog proljeća kada su veća kolebanja temperatura.

Tuneli su najčešće širine 1,2 do 3,6 m, sa visinom od 0,8-1,7 m, Treći sistem gajenja jagoda na PVC foliji i pod plastenikom u posljednje vrijeme privlači sve veću pažnju. U sva tri sistema gajenja na foliji moguće je postavljanje ispod folije dva reda perforiranih cijevi za navodnjavanje. Kroz ove sisteme dodaje se i hrana u vidu vodootopivih mineralnih đubriva (kristalona i sekvestrina).

Kod sistema gajenja jagoda na foliji u plastenicima i uz navodnjavanje prinosi su vrlo visoki i kreću se od 30-40 t/ha.

Facebook Komentari

One comment

  1. binasa santic fejzbok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*