Home » Voćarstvo » Njega zasada maline u prvoj godini

Njega zasada maline u prvoj godini

Malina

Poslije sadnje i orezivanja na dva-tri živa pupa, za dvije-tri nedjelje obaviti površinsku obradu (prašenje), a kod jesenje sadnje obradu izvršiti odmah u proljeće čim to bude moguće. Tokom prve godine potrebno je obaviti još nekoliko prašenja i pažljivog pljevljenja u redu.

Đubrenje. Ukoliko je u pripremi zemljišta data puna količina osnovnih đubriva, onda se daje samo prihrana azotom (N) u tri navrata. Prvo prihranjivanje kada izbiju mladi izdanci, drugo kada porastu do 30 cm i treće kada dostignu 60 cm. Prihranjivanje se obavlja duž redova u uskim pantljikama (70-80 cm) sa 80-100 kg KAN-a svaki put.

Uklanjanje izdanaka. Kada se iz posađenog izdanka razvije jedna ili više mladih biljaka (15-20 cm), stari izdanak se reže do zemlje da bi se spriječilo plodonošenje i podstakao razvoj i porast novih izdanaka. Dobro odnjegovan zasad je onaj od koga se razviju jedan do tri nova izdanka visine 1,5 m i više. Ako se pojavi bočno grananje kod mladih izdanaka prve godine oni se uklanjaju, a umjesto njih pojaviće se novi.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*