Home » Ratarstvo » Lucerka i crvena detelina

Lucerka i crvena detelina

Piše: Jasmina Radović, Institut za krmno bilje u Kruševcu

Zasnivanje višegodišnjih leguminoza

Lucerka i crvena detelina su najvažnije višegodišnje leguminoze na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ove vrste jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U četiri do pet otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće se i preko 18 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti od vremena košenja i načina čuvanja, odličnog je kvaliteta s visokim sadržajem sirovih proteina (18-22%), odlične svarljivosti, povoljnog aminokiselinskog sastava i s visokim sadržajem mineralnih materija, posebno fosfora i kalcijuma, kao i karotena, vitamina itd.

Lucerka

Uz pomoć bakterija iz roda Rhisobium, lucerka i crvena detelina imaju sposobnost fiksacije azota iz vazduha, što im omogućava ne samo da zadovolje svoje potrebe za azotom već i da nakon razoravanja u zemljištu ostave veliku količinu azota za naredne useve, što u velikoj meri smanjuje ukupne potrebe za korišćenjem azotnih mineralnih đubriva i daje ovim vrstama ekološki značaj. Pored toga, velika količina organske materije koja ostaje u zemljištu nakon razoravanja lucerišta izuzetno povoljno utiče na strukturu i kvalitet zemljišta. Višegodišnji period iskorišćavanja, koji isključuje troškove zasnivanja svake godine, čini ove vrste izuzetno rentabilnim i rado gajenim.

Imajući u vidu da su genetski potencijali domaćih sorti lucerke i crvene deteline oko 20 tona suve materije po hektaru u godinama pune eksploatacije, nameće se zaključak da sve prednosti ovih vrsta u praksi nisu u potpunosti iskorištene. Prosečno ostvareni prinosi lucerke i crvene deteline kreću se od pet do šest tona po hektaru, a površine pod ovim usevima često se ranije razoravaju. Najčešći razlog su propusti u zasnivanju lucerišta koji vode prorjeđivanju sklopa biljaka, a samim tim smanjenju prinosa i kvaliteta krme, kao i dužini eksploatacije površina pod ovim usevima. Ovom prilikom ćemo obratiti pažnju na greške u zasnivanju koje se kasnije teško mogu ispraviti.

Odabiranje parcele

Jedna od grešaka u zasnivanju lucerke i crvene deteline, koja se kasnije ne može ispraviti jeste pogrešan izbor parcele. Pri odabiranju parcela za setvu ovih vrsta obavezno treba proveriti kiselost zemljišta, jer je to limitirajući faktor za njihovo gajenje.  Na pojedinim zemljištima, lucerka se može gajiti samo uz primenu mera kalcifikacije. U zavisnosti od stepena kiselosti zemljišta, preporučuje se unošenje dve do šest tona dehidratisanog kreča ili četiri do osam tona kalcijum-karbonata po hektaru zajedno sa osnovnom obradom. Crvena detelina je nešto tolerantnija prema zemljištima s visokim pH vrednostima.

Površine na kojima su u poslednjih nekoliko godina primenjivane veće količine herbicida na bazi atrazana, ne treba koristiti za setvu leguminoza zbog spore razgradnje ovih preparata u zemljištu, a time i njihovog negativnog delovanja na leguminoze.

Ukoliko se setva obavi na pogrešno odabrnim parcelama, lucerka često odlično krene, ostvari dobar sklop biljaka, pa čak i ostvari dva do tri otkosa, a zatim potpuno nestane. Nažalost, ovakve površine se samo mogu razorati.

Đubrenje

Za ostvarivanje visokih prinosa kvalitetnog sena, lucerka zahteva i odgovarajuće đubrenje. Odlično reaguje na unošenje organskih djubriva u količini od 30 do 40 tona po hektaru, pod predusev. Pri zasnivanju lucerišta koristiti kompleksna đubriva sa smanjenom količinom azota NPK 10:20:30 ili 8:24:16 u količini od 300 do 400 kilograma po hektaru u zavisnosti od plodnosti zemljišta. Zbog čestog nedostatka ovih đubriva na tržištu, opravdano je koristiti i NPK 15:15:15 u istoj količini. Pri osnovnoj obradi neophodno je uneti dve trećine potrebnih količina mineralnih đubriva, a u predsetvenoj pripremi ostatak. Činjenica koju nikako ne treba zanemariti jeste da je hemijska analiza zemljišta neophodna za pravilno đubrenje svih useva, pa i lucerke i crvene deteline.

Obrada zemljišta i setva

Nakon jesenje osnovne obrade, u proleće treba obaviti kvalitetnu predsetvenu pripremu na dubini šest od osam santimetara koja će obezbediti dobro usitnjen oranični sloj. Od kvalitetno izvedene predsetvene pripreme umnogome zavise nicanje i razvoj useva u početnoj fazi.

Crvena detelina

Optimalni rokovi za setvu lucerke jesu treća dekada marta i prva polovina aprila, a crvena detelina se, u zavisnosti od meteoroloških uslova, može sejati ranije.

Za setvu obavezno koristiti kvalitetno, dorađeno seme proverenih proizvođača i dorađivača. Nedorađeno ili loše dorađeno seme nepoznatih dorađivača najčešće je puno semena korova i viline kosice. Setva ovakvog semena utiče na još veću zakorovljenost parcela i u većini slučajeva vodi propadanju lucerišta. U semenu lucerke je vrlo teško utvrditi golim okom prisustvo viline kosice, a samo par zrna je dovoljno da lucerište bude napadnuto, a često i uništeno. Osnovna mera borbe protiv viline kosice jeste korišćenje dorađenog i kvalitetnog semena, sve ostalo je teško, skupo i mukotrpno ispravljanje grešaka u zasnivanju.

Posebnu pažnju treba obratiti i na pravilan izbor sorte. U poslednje vreme na našem tržištu je zastupljen veliki broj stranih sorti lucerke i crvene djeteline, od kojih veći broj nije prilagođen našim agroekološkim uslovima, što se u velikoj meri manifestuje pre svega proređenošću useva, a samim tim i znatno kraćim periodom iskorišćavanja. Kod višegodišnjih vrsta koje se gaje u uslovim suvog ratarenja kao što je lucerka, setva domaćih sorti je od velikog značaja jer obezbeđuje stabilne i visoke prinose u toku višegodišnjeg perioda eksploatacije ovih površina. Za setvu se preporučuju domaće, u praksi proverene sorte višegodišnjih leguminoza. To su kruševačke sorte lucerke K-22 i K-28 i crvene deteline K-17, K-39 kao i novosadske sorte ovih vrsta.

U zavisnosti od kvaliteta predsetvene pripreme i načina setve, treba sejati od 16 do 20 kilograma semena lucerke i 14 do 18 kilograma crvene deteline po hektaru. Setvu je najbolje obaviti sejalicom za žito na međurednom rastojanju od 12,5 i na dubini od dva do tri santimetra. Korišćenje većih setvenih normi (30 kg/ha i više) ne može nadoknaditi propuste u pripremi zemljišta. Nakon setve, neophodno je primeniti  valjanje glatkim valjcima, koje omogućava bolji kontakt semena sa zemljištem i vodi ujednačenijem klijanju i nicanju useva, što je posebno važno za pravovremenu i uspešnu borbu protiv korova.

Borba protiv korova i štetočina

Nakon brzog nicanja lucerka se sporo razvija u početnim fazama rasta i razvoja. Brz porast korova u istom periodu može dovesti do ugušivanja biljaka i velikih proređivanja biljaka i velikih proređivanja useva, što znatno smanjuje dužinu eksploatacije lucerišta. Iz navedenih razloga za setvu lucerke i crvene deteline treba izbegavati jako zakorovljene površine. Pravilan izbor herbicida pre svega zavisi od stanja useva i korovske flore na parceli i najbolje je pre izbora konsultovati najbliže stručno lice. Ovo su neke do mogućnosti.

Jasmina Radović

Nakon nicanja, u zavisnosti od korovske flore na parceli, koristiti preparat Pivot (aktivna materija imazetapir) u količini tri litra po hektaru. Veoma je važno  da u vreme tretiranja lucerka bude u fazi porasta od 15 do 20 santimetara. U suprotnom, herbicidi iz ove grupe mogu izazvati ožegotine na listovima, koje, u zavisnsoti od koncentracije, mogu biti prolazne ali mogu i naneti trajne štete.

Uskolisni korovi u lucerki i crvenoj detelini mogu se uspešno suzbiti preparatima Fusilade forte (fluazifop-p-butil) u količini od 0,8 do 1,2 litra po hektaru i Focus ultra (cikloksidim) u količini od dva do četiri litra po hektaru, ako se koristi u vreme kada je korov oko 10 do 12 santimetara.

Ukoliko su lisne štetočine napale mlade biljčice, neophodna je zaštita insekticidima na bazi piretroida.

Primena navedenih mera omogućava uspešno zasnivanje, visoke prinose i znatno duži period iskorišćavanja površina pod lucerkom i crvenom detelinom, jer samo usev s dobrim sklopom biljaka može dati visoke i stabilne prinose krme u toku višegodišnjeg perioda iskorišćavanja, na obostrano zadovoljstvo i proizvođača i oplemenjivača lucerke.

************

PRVI OTKOS U VREME PRECVETAVANJA

Veoma je važno da se prvi otkos u godini zasnivanja kosi što kasnije, u vreme precvetavanja lucerke. Svaka znatno ranija kosidba dovodi do čupanja mladih biljaka lucerke koje se još uvek nisu dovoljno ukorenile, a samim tim i do proređivanja useva. Nažalost, često primenjivana mera borbe protiv korova u godini zasnivanja jeste upravo rana kosidba, koja može naneti velike štete lucerištima. Ovo se odnosi samo na prvi otkos u godini setve, jer sve ostale otkose treba kositi u fazi butonizacije i početka cvetanja lucerke, tj. kada se gdegde pojavi cvet, jer je u toj fazi najpovoljniji odnos prinosa i kvaliteta dobijene krme.

Facebook Komentari

13 komentara

 1. Zasejao sam pre dve godine K-28 i K-17. Pridrzavao sam se ovih instrukcija, jer sam kontaktirao ljude iz instituta u Krusevcu koji su mi poslali uputstvo (tehnologiju) za gajenje deteline (lucerke pre svega). I pored toga sto je prolece 2009 bilo izuzetno lose za zasnivanje lucerke (visoke temperature u aprilu), setva je bila uspesna, ali zahvaljujuci pre svega savetima koje sam dobio iz instituta. Provereno, jako bitna stvar je sacekati da detelina procveta pre prvog kosenja.

 2. I kakav je prinos sad na toj parceli posle 2 godine koliko bala skladistis do zime.

 3. Hteo bih da ostavim detelinu za seme. Parcela pod detelinom je 5 godina. Kosio sam je samo jedanput ove godine. Posle koliko kosenja se ostavlja za seme?

 4. sta kazete ako je na parceli pre bilo zito sa ambrozijom.

 5. sta kazete ako je na parceli pre bilo zito sa ambrozijom.

 6. Hoću u narednoj godini da formiram ovčarnik u planini pored Bora,pa bih vas zamolio da me uputite kome dase obratim za donaciju odnosno nepovratna sredstva za podizanje objekta za smeštaj ljudstva i stoke.I dali neko u Srbiji daje jagnjad na čuvanje i tov.Napominjem da imam odlične pašnjake i velike površine državnih pašnjaka uz moje imanje,a zakup pašnjaka je vrlo povoljan.Unapred se zahvaljujem.

 7. ja ocu,jednu limuzinu ,jednog vozaca b;kategorije.jean stan u beogradu i jednu kucu u soko banji ili vrnjackoj banji ako ima neko da mu se obratim za nepovratna sredstva za placanje cistacia i vozaca i ako neko srbiji hoce da donira meni platu mesecnu posto ja nige ne radim .unapred se zahvaljujem.

 8. Ja sam iz drugog sela kod bora i ocu sve kao djordjievski i verica samo duplo vise. Jeeeeeeeeeee
  ps. zaboravio sam da popijem lek za mozak

 9. a setva u jesen oko 10 septembra. da li je dobro i;i ne

 10. meni treba drva za zimu.uau ttrazim lekove za noge i lak za nokte nema veze koja boja uau,uau uau,uuuu kanter strajk i farba za kosu crvena kao ruza

 11. Znate kako, najbolje je dobiti sto vise novca, pa sadite detelinu sa najvise otrova, nek cveta 10 puta godisnje, ko ga j#be, vazno staviti neku kintu u dzepu dok smo zivi.

  Jel tako ?

  PS : dobit mi je po hektaru 4.300€ godisnje. Sad vi kako hocete.

 12. Verica, prava si veverica ! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*