Home » Povrtarstvo » Izbor zemljišta

Izbor zemljišta

Za proizvođače krompira

iz opširnijeg stručnog priloga čiji su autori

Sadika Čelik, dipl. ing. i Lejla Grebo, dipl. ing.

Za gajenje krompira najpogodnija su laka, rastresita, zatim srednje laka i srednje teška plodna zemljišta. Navedeni kvalitet zemljišta podrazumijeva i njegovu lokaciju na proizvodnom regionu, sa pogodnim klimatskim uslovima, prije svega u pogledu vlažnosti i temperature. Najbolji prinosi krtole postižu se pri reakciji zemljišta koja se kreće u vrijednosti pH 5,3 do 5,9. Na zemljištima sa alkalnom reakcijom dobija se manji broj krtola, često sitnih i zakržljalih.

Bitan izbor zemljišta

Što se plodoreda tiče, krompir ne treba gajiti uz biljke iz iste familije i poslije njih. Duže gajenje krompira na istim parcelama nije preporučljivo. Štete koje usljed obakvog načina proizvodnje mogu nastati su višestruke (opadanje prinosa, jači napad bolesti i štetočina). Najbolji predusjev za krompir su leguminoze, i to prvenstveno crvena detelina i lucerka, a zatim lupina i grahorica. Ove kulture ostavljaju  iza sebe zemljište bogato azotom, a svojim dubokim korijenovim sistemom poboljšavaju strukturu zemljišta. Gajenje graha kao predusjeva ima gotovo iste prednosti kao i druge leguminoze, ali njega napadaju virusne bolesti, te se ne preporučuje, posebno u plodoredu gdje se gaji sjemenski krompir.

Za krompir se obrada zemljišta obavlja na dubinu do 30 cm. Kvalitetna dubina za krompir je veoma bitna, pošto krompir čak 80 odsto od svoje ukupne mase  biljke formira u zemljištu. Proljetna predsjetvena priprema prilagođava se stanju oraničnog sloja. Najprije se izvrši drljanje radi razbijanja pokorice i djelimičnog ravnanja, pred sadnju se izvrši kultiviranje na 10 do 12 cm.

Đubrenje krompira značajno utiče na formiranje prinosa, ima znatno veće zahtjeve prema hranivima nego većina gajenih biljaka. Za prinos od 10 tona krompira prosječno đubrenje iznosi 48 kg azota, 14 kg fosfora i 85 kg kalija. Krompir se đubri organskim i mineralnim đubrivima. Unošenje organskog đubriva (30 do 40 t/ha) veoma povoljno utiče na rast krompira, kao i na prinos i kvalitet krtola. Mineralna đubriva unose se u jesen sa osnovnom obradom i u proljeće, pred sadnju, u vidu jednog prihranjivanja. Količina mineralnih đubriva zavisi od toga da li se koristi stajnjak ili ne. Ukoliko se unosi stajnjak, onda količine treba da su manje za 30 do 40 odsto.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*