Home » Voćarstvo » Izbor lokacije za zasad šljive

Izbor lokacije za zasad šljive

Autor: Dr Pakeza Drkenda

Dobra lokacija dobar rod

Važna pretpostavka uspješnom uzgoju šljive jeste pravilan odabir lokacije za podizanje šljivika. Prilikom odabira lokacije treba uraditi analizu klimatskih, zemljišnih i bioloških uslova odabranog lokaliteta. Nakon obavljene pedološke analize i uvida u snabdjevenost zemljišta hranivima i u strukturu zemljišta ne treba podizati zasade ukoliko to zemljište zahtijeva velika finansijska ulaganja u popravku. Dalje, treba izbjegavati gradobitne lokalitete i lokalitete gdje se često javljaju kasni proljetni mrazevi u vrijeme cvjetanja. Zbog izrazite osjetljivosti na napad bolesti, posebno viroze šarke šljive, zasadi šljiva trebaju biti prostorno udaljeni od biocenoza u kojima se nalazi Prunus spinosa (trnošljiva), jer je on prirodni domaćin šarke šljive (prostorna izolovanost u radijusu 600-800 m). Nadalje treba uraditi analizu korova i trava, kako bi se eliminisale biljke koje su prelazni domaćini različitih bolesti i štetočina. Na istom zemljištu ne treba gajiti šljivu poslije šljive, kao niti poslije druge vrste iz grupe koštičavih voćaka (trešnja, višnja, kasija, breskva).

Za podizanje zasada odabrati lokalitete kojima nisu potrebna veća finansijska ulaganja da bi parametri agro-ekoloških uslova za uzgoj šljive bili u granicama standarda.

Nakon provedene analize, a prije sadnje neophodno je izvršiti uređenje i pripremu zemljišta za podizanje šljivika. Cilj pripreme i uređenja zemljišta jeste stvaranje povoljnih uslova za prijem, porast, razvoj i plodonošenje stabala šljive, kao višegodišnjih biljaka.

Facebook Komentari

One comment

  1. koja vrsta sljive bi bila najpogodnija za nadmorsku visinu od1000-1100m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*