Home » Lov » Duga i hladna zima

Duga i hladna zima

Piše: Vojislav Vučetić

Lovci iz Laktaša

Duga i hladna zima zaobilazila je naša lovišta već nekoliko godina, pa smo počeli pričati da je više neće ni biti, da je nastupilo globalno otopljavanje. Ovakav način razmišljanja je mogao dovesti do toga da se lovišta i nepripreme za predstojeći period. Prve obimne sniježne padavine u decembru već su korisnike lovišta upozorile na potrebu budnog praćenja stanja u lovu i eventualnih intervencija. I nije se dugo čekalo na prve probleme, naglo topljenje snijega je dovelo do poplava u velikom broju lovištam od Trebinja do Bijeljine. Tada su lovci pokazali koliko su spremni da zaštite divljač, ali i pored brzih i efikasnih akcija znatan dio i sitne i krupne divljači je nastradao. Kasnije sniježne padavine i dugo zadržavanje sniježnog pokrivača bili su dovoljan znak da se obezbijedi neprestano prisustvo u lovištu i po potrebi pruži pomoć već izmorenoj ugroženoj divljači. Nažalost, nije  samo zima uzeća svoj danak, svoj dio prisvojili su  prenamnoženi predatori, psi lutalice ali nažalost i nesavjesni lovci u krivolovu.

Slična ili ista sudbina je i u lovištu Laktaši  ove zime, ravničarski dio lovišta je bio poplavljen pa su lovci sekcija Kriškovci, Čardačani, Laktaši i Trn pomagali grupicama divljači izbjeglim na uzvišene terene. U većini sekcija je zbog visokog snijega iznošena zrnasta hrana za brojna jata fazana a ona je dobro došla i za ostalu divljač. U sekciji Maglajani ovim aktivnostima je rukovodio Aleksandar Vučetić, koji je sa svojom grupom u više navrata iznosio kukuruz i sijeno a prilikom obilaska lovišta nije bilo milosti prema psima lutalicama.

Vojislav Vučetić

U sekciji Kobatovci koja je smještena u potkozarskom dijelu lovišta pretežno je divljač visokog lova (srna i divlja svinja), a kako je nešto veća nadmorska visina bilo je i više snijega. Predsjednik ove sekcije Boško Šipka sa lovcima je budno pratio događanja u lovištu i kako reče: „Zima nas nije iznenadila. I stari i mladi lovci su se odazvali na sve akcije i ni jednog trenutka naše lovište nije bilo bez hrane, soli i odgovarajuće zaštite. Na sve strane smo iznijeli so, kukuruz i sijeno i zadovoljni smo što je divljač odmah pronašla so i kukuruz a zbog dosta kupine i stare trave sijeno je slabije uzimano.“

Nadamo se da su lovci širom naše Republike shvatili opasnost koju nanosi duga zima te na adekvatan način divljač prihranili i zaštitili.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*