Home » Stočarstvo » Tri puta dnevno

Tri puta dnevno

ISHRANA TELADI

Kada je riječ o ishrani teladi, prvi dan po  dolasku na svijet tele se hrani kolostrumom. Ubrzo, kroz dva do pet dana,  može preći na  ishranu kravljim mlijekom. Svakako da se teletu ne smije davati mlijeko bolesnih krava, krava koje imaju mastitis i mlijekom loših organoleptičkih karakteristika.

Bitna pravilna ishrana

Kvalitetna mliječna zamjena treba da sadrži 20 odsto masti, 20 do 22 odsto proteina, laktozu, vitamine A, D i E, kalcijum, fostor, magnezijum i antibiotike. Telad se hrane najmanje  dva puta dnevno, a preporuka stručnjaka je da to bude tri puta na dan. Sa tri obroka dnevno tele unosi u organizam više hrane i na taj način brže raste i povećava energiju koja je itekako bitna ukoliko nastupe hladniji dani. Tele da bi samo preživjelo treba da popije tri do šest litara dnevno. Ali, ako se želi obezbijediti rast teleta onda potrebe iznose čak 12 litara mlijeka na dan. Bez obzira što je mlijeko hrana sa visokim procentom vode, svaki stočar mora imati u vidu da teletu sa sedam dana starosti treba obezbijediti i nešto svježe i čiste vode.

Da kažemo nešto i o smjesi za telad. Ona se obezbjeđuje za prehranjivanje uz kvalitetnu voluminoznu hranu. Starter smjesa upotrebljava se za prehranjivanje u periodu ishrane tekućom hranom.

– Prehrana starterom važna je iz sljedećih razloga: tele odbijamo ranije nego što je prirodno i ta smjesa predstavlja prvu pravu hranu – ističe mr Faruk Čengić. – Takođe, organizam teleta opskrbljuje kokcidioze. Starter za tele mora biti visokokvalitetna i ukusna hrana odgovarajućeg hemijskog sastava i konzistencije. Starter se počinje davati u dobi četiti-pet dana. Hranilice moraju biti dostupne, jer potiču konzumaciju startera.

Starter za telad mora sadržavati: sirove proteine, masti, probavljiva hraniva, te kalcijum, fosfor, vitamin A, D i E. Od voluminozne hrane, teladi treba dati visokokvalitetno mekano sijeno leguminoza s puno lišća ili visokokvalitetno livadsko sijeno. Voluminozna hrana izuzetno je značajna  jer osigurava sitost i neophodna je za razvoj mikroflore buraga. Sijeno se daje po volji.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*