Home » Voćarstvo » Pripreme za sadnju

Pripreme za sadnju

Prije podizanja voćnjaka zemljište se očisti od šiblja, dugogodišnjih korova, raznih žila i ostataka. Da bi se olakšala obrada i spriječilo zadržavanje vode, obavezno je i ravnanje. Stručnjaci preporučuju da se na toj površini dvije-tri godine gaje leguminoze. Takođe, u godini prije sadnje mogu se gajiti rane ratarske biljke, a zatim leguminoze koje brzo rastu. Zaoravaju se rigolovanjem.

Prolazi zima

Prije rigolovanja potrebna je fizička i hemijska analiza zemljišta. Inače, ono treba da sadži 50-70 odsto ukupne gline, humusa tri, i najviše šest do osam odsto ukupnog kalcijum-karbonata, potom 15 miligrama lako pristupačnog fosfora i 25 miligrama kalijuma. Ako nije ovakav sadržaj zemljišta, popravlja se unošenjem organskih i mineralnih đubriva.

Dubina oranja zavisi od vrste voćaka, podloge i tipa zemljišta, a obično je 40-70 centimetara. Ako je oranični sloj plitak, prvo se ore do 30, a potom podriva na 60-70 centimetara, i to kada je umjereno vlažno. Na većim nagibima prave se terase ili se rigoluje u pravcu redova širine dva-tri metra.

Za jesenju sadnju zemljište se duboko obrađuje u kasno proljeće ili ljeto, a za proljećnu u jesen ili zimu. Najbolje je da se to radi što ranije, da bi se zemlja usitnila i slegla do sadnje. Male površine mogu se pripremiti riljanjem, posebno ako je zemljište teže. Dubina obrade je 50-70 centimetara.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*