Home » Stočarstvo » Mazite nas, pazite nas!

Mazite nas, pazite nas!

I životinje podliježu stresu

Da bi bile zdrave i „proizvodile“ koliko se od njih očekuje, domaćim životinjama treba obezbijediti odgovarajuće uslove. U protivnom, „oboljeće“ od – stresa.

Bolji uslovi – bolji rezultati

Naučnici stres definišu kao sistem bioloških reakcija koje se zasnivaju na međusobnoj povezanosti dva faktora – nepovoljnom djelovanju nadražaja i zaštitnom odgovoru organizma. Kad su nadražaji po intenzitetu snažni, dugotrajni, i kad biološki sistem ne reaguje „kako treba“ – nastaju poremećaji funkcije organa, sistema organa ili cijelog organizma.

Ako uslovi smještaja nisu odgovarajući, može se izazvati opterećenje organizma životinja. Izučavanja su pokazala da životinje mogu da „odgovore“ na nepovoljne nadražaje kao što su – loš smještaj, nedovoljna njega i držanje ili neodgovarajuća ishrana.

U taj „odgovor“ uključuju se mnogi sistemi organizma: nervi, žlijezde sa unutrašnjim lučenjem, srce, krvotok, organi za disanje. Ali, ne uvijek uspješno. U početku, gotovo po pravilu, pate od stresa da bi se, na kraju, navikle, prilagodile.

Dobri uslovi života obuhvataju obezbjeđenje odgovarajućeg smještaja u čistim, dobro osvijetljenim stajama i torovima u kojima ima dovoljno prostora za svako pojedinačno grlo. Zidovi treba da budu čvrsti i da štite zimi od prevelike hladnoće, a ljeti od vrućine. Pod mora da je čvrst, elastičan, i da nije klizav. Najbolje ako je sagrađen od materijala koji obezbjeđuje suvo ležište zajedno sa upotrebljenom prostirkom. U staji treba da vlada odgovarajuća temperatura, i da se oslobodi strujanje vazduha, jer se tako smanjuje količina štetnih gasova i prašine.

I na kraju, ko zna koliko puta se moglo pročitati kako stoka voli muziku. Neki stočari su među krave postavili kasetofone. Struka i nauka se o tome ne izjašnjavaju. Ali, iskusni stočari kažu da im se stoka obraduje kada im se uđe u staju i progovori lijepa riječ, kada ih pomiluju po vratu, počešu između rogova… U tome vjerovatno ima istine.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*